Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ quý 4, lợi nhuận cả năm 2022 chỉ bằng 1/10 năm trước, cổ phiếu rớt về dưới mệnh giá

Huyền Trang | 15:21 16/01/2023

Kinh doanh dưới giá vốn cùng chi phí tài chính tăng cao khiến MEL lỗ 9,5 tỷ đồng trong quý 4.

Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ quý 4, lợi nhuận cả năm 2022 chỉ bằng 1/10 năm trước, cổ phiếu rớt về dưới mệnh giá

CTCP Thép Mê Lin (mã CK: MEL) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022. Theo đó, trong quý 4, doanh thu thuần công ty đạt 200 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần công ty đạt 774 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2021.

Dù doanh thu tăng 24% nhưng giá vốn hàng bán lại tăng nhanh hơn, việc kinh doanh dưới giá vốn khiến quý 4 cho MEL lỗ gộp gần 1 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính của công ty giảm 67% chỉ còn 715 triệu đồng, ngược lại, chi phí tài chính lại tăng mạnh lên 6,24 tỷ đồng (tăng 65% so với quý 4/2021), trong đó, hơn 5,5 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Nguyên nhân doanh thu tài chính giảm mạnh chủ yếu là vì quý 4 năm ngoái, MEL ghi nhận doanh thu tài chính 1,5 tỷ đồng từ lãi dự án liên hiệp nhà máy chế biến than.

Kết quả, MEL lỗ sau thuế gần 9,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,2 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2022, MEL lãi 5,7 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ.

Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 là doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ, như vậy, công ty chỉ hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản MEL đạt 643 tỷ đồng, giảm gần 64 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của MEL với 454,6 tỷ đồng, chiếm 71%.

Tổng nợ phải trả của MEL ở mức 397 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm và chiếm 62% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 243,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu kỳ và toàn bộ là nợ vay ngắn hạn, công ty không sử dụng nợ vay dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MEL đang gio dịch ở mức 8.000 đồng/cp.


(0) Bình luận
Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ quý 4, lợi nhuận cả năm 2022 chỉ bằng 1/10 năm trước, cổ phiếu rớt về dưới mệnh giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO