Hôm nay 20/3, cổ đông TPBank nhận quyền hưởng cổ tức 25% bằng tiền mặt

Kim Ngân | 10:09 20/03/2023

Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 3/4.

Hôm nay 20/3, cổ đông TPBank nhận quyền hưởng cổ tức 25% bằng tiền mặt

Hôm nay (20/3) là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt của cổ phiếu TPB (TPBank).

Trước đó, TPBank lùi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức từ ngày 21/2/2023 sang 21/3/2023. Ngày thanh toán thay đổi sang 3/4 thay vì 3/3. Lý do điều chỉnh là để rà soát và hoàn thiện các thủ tục nội bộ của ngân hàng.

Theo kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua, TPBank sẽ thực hiện trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt quyền. Với gần 1,582 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ, ước tính TPBank sẽ chi khoảng 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Ghi nhận tại thời điểm 9h50, cổ phiếu TPB đang được giao dịch ở mức 22.550 đồng/cp, giảm 1,1% so với giá tham chiếu. Trước đó, TPB đã tăng 5,4% trong tuần 13/3 – 17/3, đứng thứ hai ngành ngân hàng chỉ sau VPB của VPBank.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 7.828 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2021. Tổng thu nhập hoạt động năm 2022 của ngân hàng đạt trên 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 15,5%. Năm ngoái, tài sản sinh lời của TPBank tăng 11,1%. Trong đó, tăng trưởng tín dụng của TPBank đạt 14,3% so với đầu năm.

Mới đây, TPBank thông báo sẽ tổ chức đại hội thường niên năm nay vào ngày 26/4/2023 tại Khách sạn Melia Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 29/3/2023.

Nội dung họp gồm các báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát. Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm (2018-2023) sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày họp 26/4 và Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu các thành viên cho nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Số lượng thành viên dự kiến được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 6 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên độc lập. HĐQT có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải người điều hành Tổ chức tín dụng.

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 3 thành viên, trong đó số lượng thành viên chuyên trách ít nhất là 2 thành viên.


(0) Bình luận
Hôm nay 20/3, cổ đông TPBank nhận quyền hưởng cổ tức 25% bằng tiền mặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO