Một cổ phiếu ngành thép bị hạn chế giao dịch do kiểm toán từ chối cho ý kiến BCTC năm 2022

Phương Linh | 15:06 14/03/2023

Cổ phiếu TNS sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Một cổ phiếu ngành thép bị hạn chế giao dịch do kiểm toán từ chối cho ý kiến BCTC năm 2022

Trong thông báo mới cập nhật, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa cổ phiếu TNS của CTCP Thép tấm lá Thống Nhất vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/03/2023. Như vậy, cổ phiếu TNS sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Lý do đưa ra là bởi tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022 của Công ty.

Theo đó, TNS công bố BCTC tự lập năm 2022, ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 624 tỷ đồng, giảm 60% và lãi sau thuế chỉ 368 triệu đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, BCTC sau kiểm toán công bố hồi đầu tháng 3 vừa qua ghi nhận lợi nhuận sau thuế sụt giảm xuống 263 triệu đồng. Kèm theo đó là hàng loạt ý kiến kiểm toán.

Cụ thể hơn, kiểm toán cho rằng Công ty chưa ghi nhận chi phí lãi vay phải trả Tổng Công ty Thép Việt Nam và chi phí lãi chậm trả với Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel. Căn cứ lãi suất quy định trên hợp đồng và dư nợ, số tiền lãi và lãi chậm trả lũy kế đến 31/12/2022 là 50,1 tỷ đồng (trong đó tiền lãi vay và lãi chậm trả lũy kế đến 01/01/2022 là 48,54 tỷ đồng). Điều này dẫn đến trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 và ngày 01/01/2022, chỉ tiêu “chi phí phải trả ngắn hạn” đang phản ánh thiếu và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” phản ánh thừa với cùng số tiền 50,1 tỷ đồng và 48,54 tỷ đồng. Đồng thời, trên BCTC năm 2022 và 2021, chỉ tiêu “chi phí tài chính” đang phán ánh thiếu số tiền lần lượt 1,57 tỷ đồng và 7,08 tỷ đồng và chỉ tiêu “tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” phản ánh thừa số tiền tương ứng.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đánh giá lại giá trị một số công cụ dụng cụ là trục cán thép đã phân bổ hết giá trị và theo dõi trên khoản mục “chi phí trả trước ngắn hạn”. Điều này dẫn đến khoản mục này phát sinh tăng và các chỉ tiêu giá vốn trong kỳ giảm và tổng lợi nhuận tăng tương ứng với tổng số tiền 8,4 tỷ đồng. Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm toán, nhưng không thể xác định được tính chính xác của việc đánh giá lại trên, do đó không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với số liệu trên BCTC cho các chỉ tiêu “chi phí trả trước ngắn hạn”, “giá vốn hàng bán” và các khoản mục có liên quan cho kỳ kết thúc vào 31/12/2022.

Cũng tại ngày 31/12/2022, tổng nợ phải trả đã quá hạn thanh toán là 209,67 tỷ đồng, nợ ngắn hạn của Công ty vượt tài sản ngắn hạn với số tiền 151,6 tỷ đồng, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,11, lỗ lũy kế là 164,73 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 8,5 lần vốn chủ sở hữu, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đang âm 7,5 tỷ đồng. Công ty chưa đạt thỏa thuận mới đáng kể nào về việc giãn nợ. Do đó, Công ty chưa thể thu xếp được nguồn tài chính để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong điều kiện hoạt động hiện tại. Các dấu hiệu này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kễ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở đánh giá hoạt động liên tục.

Ngoài ra, theo “Biên bản xác nhận số liệu kiểm tra” của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 08/08/2022, Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu đối với khoản nợ phải trả cho Công ty TNHH Việt Nam Osaka Fuji số tiền 684 triệu đồng. Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ thủ tục, nhưng không thể xác định được tính hợp lý và chính xác của việc ghi nhận thu nhập này. Do đó, kiểm toán không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết đối với số liệu trên BCTC cho chỉ tiêu “thu nhập khác” và các khoản mục liên quan.

Do đó, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về BCTC của TNS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Trước đó, TNS đã công bố kế hoạch kinh doanh 2023, sản lượng sản xuất và tiêu thụ kỳ vọng đạt 120.000 thép; lên mục tiêu không để thua lỗ với mức lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TNS chốt phiên 14/3 đạt 2.700 đồng/cp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Một cổ phiếu ngành thép bị hạn chế giao dịch do kiểm toán từ chối cho ý kiến BCTC năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO