Hơn 900 dự án FDI được cấp mới trong 7 tháng qua

Lê Giang | 08:56 29/07/2022

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 51 tỉnh thành trên cả nước 7 tháng qua, trong đó, Bình Dương dẫn đầu.

Hơn 900 dự án FDI được cấp mới trong 7 tháng qua
Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,6 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tính đến ngày 20/7, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt trên 15,4 tỷ USD, bằng xấp xỉ 93% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, vốn điều chỉnh và vốn góp tăng mạnh lần lượt là 59% và gần 26%.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 11,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, cả nước có trên 900 dự án được cấp mới (giảm 7,9% so với cùng kỳ) với tổng vốn đạt trên 5,7 tỷ USD (giảm 43,5% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, có gần 580 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 3,2% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, tổng vốn tăng thêm trong đạt trên 7,2 tỷ USD và tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,6 tỷ USD.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Kế đến là ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,21 tỷ USD, chiếm gần 20,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 526 triệu USD và 465 triệu USD.

Trong vòng 7 tháng qua, có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,3 tỷ USD, chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc đứng thứ hai với trên gần 3,3 tỷ USD, chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư.

Với dự án Lego tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD, Đan Mạch tiếp tục đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,32 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư.

Về địa phương, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 51 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,6 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 2,43 tỷ USD, chiếm 15,6% tổng vốn và Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,68tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn.

Báo cáo cho biết, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trong 7 tháng.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 160 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ, chiếm 73,7% kim ngạch xuất khẩu (xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 158,9 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ, chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu cả nước).

Kim ngạch nhập khẩu của khu vực này ước đạt gần 140,73 tỷ USD, tăng 14,7% so cùng kỳ và chiếm 64,7% trên cả nước.

Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài đã xuất siêu gần 19,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 18,17 tỷ USD không kể dầu thô trong 7 tháng.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 19,4 tỷ USD.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Hơn 900 dự án FDI được cấp mới trong 7 tháng qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO