Từ 1/3, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải theo mẫu quy định

Linh Khang | 11:01 24/02/2022

Từ ngày 1/3/2022, các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần phải lập theo mẫu (mẫu số 01) và phải hoàn thành nghĩa vụ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Từ 1/3, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải theo mẫu quy định
Các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần phải lập theo Mẫu số 01.

Cụ thể, theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ, mua bán căn hộ chung cư là một trong các lĩnh vực phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 6/1/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý trong đó quy định hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải được lập theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP (Mẫu số 01). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.

Như vậy, kể từ ngày 1/3/2022, các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần phải lập theo Mẫu số 01 và phải hoàn thành nghĩa vụ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết với người tiêu dùng.

mau-hd.png
Hợp đồng Mẫu số 01

Đồng thời, theo Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, việc tuân thủ mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là một trong các điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trước ngày 1/3/2022, trong trường hợp; “Pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”, hoặc “Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.” thì phải thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, với việc phải đăng ký hợp đồng mẫu với cơ quan có thẩm quyền sẽ không còn tình trạng mỗi chủ đầu tư một mẫu hợp đồng khác nhau, tự “cài cắm” điều khoản có lợi cho mình trong đó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Từ 1/3, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải theo mẫu quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO