Thêm 2 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Nguyên Trang - Mạnh Đại | 20:13 04/01/2024

Thêm 2 doanh nghiệp vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính do vi phạm công bố thông tin,… với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng.

Thêm 2 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện và Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes vừa bị UBCKNN ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới hơn 430 triệu đồng.

Ngày 2/1, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện (mã chứng khoán: EMG), địa chỉ trụ sở chính: số nhà 56, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, UBCKNN phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với EMG vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, EMG không công bố đối với thông tin phải công bố thông tin đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, nghị quyết HĐQT số 104/2022/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ, Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

screenshot-334-.png
Tổng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện (EMG) là 157,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Bên cạnh đó, EMG cũng bị phạt 65 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

EMG công bố thông tin không đầy đủ nội dung, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 chưa trình bày đầy đủ nội dung về các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết HĐQT: Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Nghị quyết HĐQT số 104/2022/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ, Nghị quyết HĐQT số 141/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 chưa trình bày đầy đủ nội dung về Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với EMG là 157,5 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 29/12/2023, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH), cụ thể như sau:

SSH bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. SSH công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của SSH các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Thông tin về ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát để bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

screenshot-333-.png
Tổng hình phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SHH) là 280 triệu đồng.

Tiếp đó, SSH bị phạt tiền 65 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Báo cáo thường niên năm 2021 chưa nêu rõ Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh là công ty con gián tiếp của Công ty; Báo cáo thường niên năm 2021 không trình bày đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục số IV đính kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC): Bảng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thiếu một số chỉ tiêu như: Hệ số thanh toán nhanh, Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho, chưa nêu cụ thể về Thông tin tình hình thực hiện các dự án lớn, Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc không có Thông tin về Tình hình nợ phải trả; Báo cáo thường niên năm 2022 không trình bày đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục số IV đính kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC: Trong danh sách công ty con trực tiếp và công ty con gián tiếp nêu tại Tiết 2.2.1 Khoản 2.2 Mục 2 Báo cáo thường niên năm 2022 không nêu CTCP Sunshine AM. Tuy nhiên, căn cứ Mục 1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán, trong danh sách công ty con gián tiếp của Công ty có CTCP Sunshine AM (thông qua CTCP Sao Ánh Dương và CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh, tỷ lệ phần sở hữu là 44,6%); Trong danh sách công ty liên kết trực tiếp và công ty liên kết gián tiếp nêu tại Tiết 2.2.2 Khoản 2.2 Mục 2 Báo cáo thường niên năm 2022 không nêu 02 công ty là Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng (tỷ lệ sở hữu 17,96%) và CTCP Xây lắp Sunshine E&C (tỷ lệ sở hữu 17,96%). Tuy nhiên, căn cứ BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, 02 công ty nêu trên là công ty liên kết gián tiếp của Công ty; Bảng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thiếu một số chỉ tiêu như Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán nhanh, Vòng quay hàng tồn kho; Thông tin về Tình hình nợ phải trả.

Phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Ngày 08/4/2023, SSH công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, theo đó: Tại phần thuyết minh về tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, các phương tiện vận tải là xe ô tô với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2022 là 14.590.703.740 đồng.

Tuy nhiên, ngày 29/8/2023, SSH công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023, theo đó: Tại phần thuyết minh về tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, các phương tiện vận tải là xe ô tô với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2022 là 13.515.523.744 đồng.

Đồng thời, SSH phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Buộc cải chính thông tin theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với SSH là 280 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Thêm 2 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt do vi phạm công bố thông tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO