Nguyễn Tiến Thoả

VVA góp ý về các phương pháp định giá đất tại Hội nghị Chính phủ
Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa vừa có góp ý liên quan đến các phương pháp định giá đất mà trọng tâm là phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư… tại Hội nghị Chính phủ với các Bộ, Ngành và 63 tỉnh, thành phố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO