Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đảm bảo kết nối giữa các cơ sở dữ liệu về giá với nhau

Nhật Đức | 08:41 10/02/2024

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá. Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được Bộ Tài chính xây dựng dựa trên cơ sở kết nối các dữ liệu về giá với nhau.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đảm bảo kết nối giữa các cơ sở dữ liệu về giá với nhau
Giao diện chính Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Cơ sở dữ liệu quốc gia đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, tạo một bước đột phá khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển hơn, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai xây dựng, thực hiện quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, trong đó có Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đã được Bộ Tài chính phê duyệt, thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng CSDL quốc gia về giá trong phạm vi một phần ngành Tài chính, triển khai từ năm 2016 đến 2018 với các đối tượng cụ thể gồm Cục Quản lý giá; 20 Sở Tài chính tiêu biểu đảm bảo tính đại diện cho cả nước; Cục Quản lý công sản; Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế. Ở giai đoạn thứ hai, mở rộng phạm vi tích hợp triển khai phần còn lại của ngành Tài chính và các đơn vị ngoài ngành tài chính nhằm đáp ứng toàn diện các yêu cầu quản lý nhà nước về giá.

Theo dự thảo nghị định triển khai Luật Giá 2023 xây dựng bởi Bộ Tài chính, cơ sở dữ liệu về giá là tập hợp thông tin, dữ liệu về giá của hàng hóa, dịch vụ dưới dạng điện tử, được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý, sắp xếp, tổ chức, truy cập, khai thác thông qua phương tiện điện tử theo quy định tại Luật Giá, nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng, thống nhất quản lý tại Bộ Tài chính; cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (nếu có) do UBND cấp tỉnh xây dựng, thống nhất quản lý và phải được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Cụ thể, thông tin, dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương gồm: giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định theo quy định của Luật Giá; giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật; giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh, cũng phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong đó, thông tin, dữ liệu được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá gồm: giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá; giá hàng hóa dịch vụ được thực hiện kê khai tại các bộ, ban ngành; báo cáo diễn biến giá thị trường hàng hóa, dịch vụ hàng tháng theo quy định của pháp luật hướng dẫn về quy định chế độ báo cáo giá thị trường; trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan quản lý theo danh mục được Bộ Tài chính phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Ngoài ra, thông tin, dữ liệu được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá còn bao gồm các thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá (tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, người đại diện pháp luật); thông tin của thẩm định viên về giá (họ tên, số thẻ thẩm định viên về giá, số căn cước hoặc hộ chiếu, quê quán, đơn vị công tác, thông tin đăng ký và hành nghề); thông tin tước thẻ, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá; thông tin về đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá; thông tin về các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ thẩm định giá.

Đồng thời, thông tin, dữ liệu về báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá cả năm của doanh nghiệp thẩm định giá cũng được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của Bộ Tài chính.

Trước đó, theo Bộ Tài chính, việc triển khai sẽ được ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo từ khâu thu thập, cập nhật dữ liệu, làm sạch dữ liệu và khai thác dữ liệu để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn việc điều hành của lãnh đạo và tác nghiệp của chuyên viên.

Đảm bảo kết nối giữa các cơ sở dữ liệu về giá với nhau

Theo đó, Cơ sở dữ liệu về giá phải được đảm bảo xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, kết nối, bảo mật… Bộ Tài chính đã nhấn mạnh việc đảm bảo kết nối giữa các Cơ sở dữ liệu về giá với nhau.

Về phương thức khai thác Cơ sở dữ liệu về giá, Bộ Tài chính quy định việc truy cập, khai thác trực tiếp trên môi trường internet, nền tảng website theo địa chỉ hoặc ứng dụng trên nền tảng di dộng cho thiết bị di động (nếu có) được cấp phép bởi cơ quan được giao chủ trì vận hành cơ sở dữ liệu về giá; khai thác thông tin, dữ liệu theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; khai thác thông tin, dữ liệu theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ thông tin giữa cơ quan được giao chủ trì vận hành cơ sở dữ liệu về giá với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trong đó, các cá nhân, tổ chức đảm bảo thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về giá theo đúng phân quyền trên hệ thống, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về giá đúng mục đích, phù hợp với tính chất, yêu cầu của nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trong việc sử dụng, trích dẫn thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về giá.

Các cá nhân, tổ chức đảm bảo không được cung cấp thông tin, dữ liệu trực tiếp cho bên thứ ba với mục đích thương mại. Bộ Tài chính quy định việc khai thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. UBND cấp tỉnh quy định việc khai thác thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu giá tại địa phương.

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đã bước đầu công khai một số thông tin về: diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên toàn quốc, diễn biến CPI, một số thông tin về lĩnh vực thẩm định giá...

Bộ Tài chính cho biết vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức để gia tăng, làm đa dạng cũng như hoàn thiện dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, cũng như cung cấp thông tin về giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham chiếu, tham khảo cho các hoạt động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đảm bảo kết nối giữa các cơ sở dữ liệu về giá với nhau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO