Vĩnh Phúc được chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 800 tỷ đồng

Anh Tuấn | 22:44 05/04/2023

Ngày 4/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 342/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc được chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 800 tỷ đồng

Ngày 4/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 342/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định của Phó Thủ tướng ký đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II (giai đoạn 2).

Theo đó, nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty TNHH Fuchuan. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất của dự án 63,1139 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 810 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 166 tỷ đồng và vốn huy động hơn 643 tỷ đồng.

Theo Quyết định, thời hạn hoạt động của dự án: kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến ngày 18/7/2057.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án và những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn có trách nhiệm cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ Quy chuẩ n kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Đặc biệt, không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Xuyên II còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về phía nhà đầu tư, công ty TNHH Fuchuan cần đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tuân thủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.


(0) Bình luận
Vĩnh Phúc được chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 800 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO