Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Tiếp tục xây dựng và phát triển, nâng cao hơn nữa uy tín của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Thế Anh thực hiện | 21:56 08/06/2023

Phát huy những thành công trong nhiệm kỳ qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp tục kiên trì xây dựng và phát triển, nâng cao hơn nữa uy tín, để thực sự trở thành khối liên kết ngành nghề hữu ích với xã hội và trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong quản lý hoạt động thẩm định giá, là “cầu nối” giữa các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Tiếp tục xây dựng và phát triển, nâng cao hơn nữa uy tín của Hội Thẩm định giá Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đối với Hội Thẩm định giá Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn của MarketTimes trước thềm Đại hội nhiệm kỳ lần thứ IV của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

MarketTimes: Thưa Thứ trưởng, vài năm gần đây được đánh giá là quãng thời gian khó khăn của nền kinh tế và ngành thẩm định giá. Thứ trưởng có thể cho biết nhận xét của mình về hoạt động của ngành thẩm định giá nói chung và các doanh nghiệp thẩm định giá nói riêng trong thời gian vừa qua?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua, nhu cầu về thẩm định giá các loại tài sản của tổ chức, cá nhân trong xã hội ngày càng lớn. Sự ra đời và phát triển của nghề thẩm định giá và các doanh nghiệp thẩm định giá là phù hợp với yêu cầu của xã hội và ngày càng có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

22.png

Trong 5 năm trở lại đây, mặc dù chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan nhưng nghề thẩm định giá vẫn có bước phát triển, tăng trưởng về cả số lượng doanh nghiệp thẩm định giá và số lượng thẩm định viên. Tính đến 01/01/2023, Bộ Tài chính đã cấp được 2.352 thẻ thẩm định viên về giá trong đó có gần 1.500 thẩm định viên hành nghề và có khoảng 288 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá.

Mặc dù vẫn còn hiện tượng một số trường hợp doanh nghiệp và thẩm định viên vi phạm pháp luật, bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự… nhưng có thể khẳng định rằng, phần lớn các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên đã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan, hoạt động tích cực, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu thẩm định giá của xã hội, từ đó đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nghề thẩm định giá và sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.

11.png

MarketTimes: Được biết Hội Thẩm định giá Việt Nam đã trải qua 15 năm thành lập và đang chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ IV, Thứ trưởng đánh giá như thế nào về vai trò và hoạt động của Hội trong 15 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ III (2018-2022)?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Kể từ khi được thành lập đặc biệt là trong nhiệm kỳ III này, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tham gia tích cực với cơ quan quản lý Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về giá cũng như thẩm định giá.

Chúng tôi đánh giá cao những ý kiến đóng góp, phản biện mang tính thực tiễn cao của Hội trong việc xây dựng chính sách trong lĩnh vực giá và thẩm định giá. Cùng với Bộ Tài chính, những ý kiến này đã góp phần tạo lập hành lang pháp lý phù hợp hơn với cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước cho việc quản lý hoạt động về thẩm định giá.

Bộ Tài chính cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và thành công của Hội trong công tác phát triển hội viên, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và cập nhật kiến thức về thẩm định giá, công tác truyền thông về thẩm định giá, nghiên cứu khoa học, bảo vệ quyền lợi hội viên…

“Chúng tôi đánh giá cao những ý kiến đóng góp, phản biện mang tính thực tiễn cao của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc xây dựng chính sách trong lĩnh vực giá và thẩm định giá”

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

MarketTimes: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ có những định hướng gì để nâng cao hiệu quả hoạt động ngành thẩm định giá cũng như của các doanh nghiệp thẩm định giá, để ngành này đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của ngành tài chính cũng như sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Trong thời gian tới, ngoài việc tập trung hoàn thiện Luật Giá sửa đổi đã được Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện các khung khổ pháp luật, cơ chế chính sách, hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động thẩm định giá, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thẩm định giá phát triển hiệu quả, bền vững và đúng pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thẩm định giá, nhất là kiểm tra việc tuân thủ pháp luật tại các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá hành nghề. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật, từ đó góp phần làm cho thị trường thẩm định giá hoạt động công khai, minh bạch, giúp giảm thiểu tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp thẩm định giá.

“Đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam thực sự trở thành khối liên kết ngành nghề hữu ích với xã hội đồng thời trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong quản lý hoạt động thẩm định giá, là “cầu nối” thiết thực giữa các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

MarketTimes: Với tư cách là Cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên môn của Hội, theo Thứ trưởng, Hội Thẩm định giá Việt Nam cần làm gì để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới (2023-2027)?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp tục phát huy những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua, kiên trì xây dựng và phát triển, nâng cao hơn nữa uy tín của Hội, để Hội Thẩm định giá Việt Nam thực sự trở thành khối liên kết ngành nghề hữu ích với xã hội đồng thời trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong quản lý hoạt động thẩm định giá, là “cầu nối” thiết thực giữa các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

Bước vào nhiệm kỳ mới, chúng tôi hy vọng rằng, Hội sẽ tiếp tục cùng các hội viên đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, nâng cao hơn nữa uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của khách hàng; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá; cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng trưởng bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nghề thẩm định giá Việt Nam.

Nhằm tạo điều kiện và phát huy tốt vai trò của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Bộ Tài chính luôn ủng hộ và khuyến khích các hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc phát triển hội viên; nghiên cứu, cập nhật tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế để xem xét ban hành hoặc bổ sung sửa đổi Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thi cấp thẻ thẩm định viên về giá, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá và việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá là hội viên, cũng như trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về thẩm định giá....

Việc hội nhập quốc tế theo định hướng phát triển công nghệ số 4.0 hiện nay là tất yếu và là xu hướng không thể đảo ngược. Không nằm ngoài xu hướng đó, hoạt động thẩm định giá cũng như công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá đòi hỏi các chủ thể phải chủ động thích ứng hội nhập với khu vực và thế giới. Điều này đòi hỏi Hội Thẩm định giá Việt Nam phải tiếp tục nâng cao năng lực hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá.

Trong định hướng phát triển nghề thẩm định giá ở Việt Nam đến năm 2030, Bộ Tài chính đề cao vai trò của Hội Thẩm định giá Việt Nam với vị trí quan trọng trong công tác phản biện, xây dựng chính sách pháp luật về thẩm định giá ở Việt Nam; đồng thời tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên tham gia Hội cũng như các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá khác.

MarketTimes: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Tin liên quan
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Tiếp tục xây dựng và phát triển, nâng cao hơn nữa uy tín của Hội Thẩm định giá Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO