Loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt vì lỗi “ém” thông tin

Mạnh Đại | 07:42 25/04/2024

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Thuận Đức (TDP), Công ty CP Thủy sản Việt Úc (VUG), Công ty CP Signo Land,… vì lỗi "ém" thông tin.

Loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt vì lỗi “ém” thông tin
Thuận Đức, Thủy sản Việt Úc, Signo Land, Hóa chất Minh Đức, May thêu giày An Phước vì bị UBCKNN xử phạt hành chính vì lỗi "ém" thông tin.

Ngày 23/04 vừa qua, UBCKNN xử phạt hành chính đối với Công ty CP Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP) số tiền 77,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không thực hiện công bố thông tin định kỳ đối với tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023.

Trước đó, trong ngày 19/04, UBCKNN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp gồm Công ty CP Thủy sản Việt Úc, Công ty CP Signo Land, Công ty CP Hóa chất Minh Đức và Công ty TNHH May thêu giày An Phước do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Công ty CP Thủy sản Việt Úc (mã chứng khoán: VUG) bị UBCKNN xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty này đã không công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 và 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và 2023, Báo cáo thường niên năm 2022, Thông báo về tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023.

Công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1,2,3,4 năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất quý 1,2,3,4 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên của công ty mẹ và hợp nhất năm 2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/07/2023 về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối đối với Công ty CP Signo Land số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Signo Land không công bố định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo định kỳ năm 2022 và bán niên năm 2023 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Signo Land công bố thông tin không đúng thời hạn với HNX về Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; kết quả chào bán trái phiếu mã SNLCH2123001; việc hoàn tất mua lại trái phiếu mã SNLCH2123001 trước hạn.

UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Hóa chất Minh Đức và Công ty TNHH May thêu giày An Phước cùng số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt vì lỗi “ém” thông tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO