Loạt công ty vừa nhận quyết định xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Dương Trang | 07:24 11/06/2024

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Loạt công ty vừa nhận quyết định xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
UBCKNN ban hành quyết định xử phạt 3 công ty. (Ảnh: Int)

Theo đó, ngày 06/06/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn. Phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với Công ty này do không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023; CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023…

Bên cạnh đó, UBCKNN ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính, phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC do Công ty này không công bố thông tin (CBTT) đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và các năm 2020, 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2022, Báo cáo tài chính Quý 3, 4 năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

CBTT không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên các năm 2022, 2023; Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 01/10/2022 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của bà Võ Thị Thùy Dương.

Đồng thời, UBCKNN cũng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn. Phạt tiền 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, 2023. Gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Loạt công ty vừa nhận quyết định xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO