Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án không đủ khả năng hoặc cố tình kéo dài

quochoi.vn | 15:53 02/06/2022

Chiều ngày 2/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án không đủ khả năng hoặc cố tình kéo dài
Phiên họp chiều ngày 2/6.

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung phát biểu các vấn đề đã nêu trong báo cáo Chính phủ và các gợi ý thảo luận; đề nghị đại biểu tập trung thảo luận vào việc lập và chấp hành dự toán quyết toán ngân sách năm 2020; thảo luận các nội dung về chính sách tài khóa, tính đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp pháp của số liệu kiểm toán, trong đó có cả quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán chi ngân sách nhà nước bao gồm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, phân bổ sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, bội chi ngân sách và các khoản vay bù đắp bội chi…

Đại biểu Nguyễn Văn Huy- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình: Giải quyết tình trạng nợ văn bản, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Huy cho rằng, trong thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả ấn tượng. Qua thực hiện công tác giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết tình trạng nợ văn bản, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, đại biểu đề nghị Chính phủ cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo các Bộ, ngành, đơn vị kịp thời trình và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, trước mắt là các văn bản kịp thời tháo gỡ những bất cập, vướng mắc trong công tác đấu thầu, thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, các văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng và đầu tư công, đại biểu cho rằng cần làm rõ các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; chỉ rõ các cơ quan, đơn vị liên quan làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua. Đồng thời, đại biểu kiến nghị Chính phủ rà soát, làm rõ khả năng hấp thụ nguồn vốn, đặt biệt tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành trong việc tham mưu hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng cốt lõi, hệ thống định mức về đơn giá xây dựng làm chậm giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương – Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai: Cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương

Đóng góp ý kiến vào Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Báo cáo số 177 của Chính phủ là tích cực chuyển đổi số quốc gia gắn với các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với các mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương nhận thấy, cử tri nhất trí cao quyết tâm xây dựng và phát triển Chính phủ số và thúc đẩy chuyển số quốc gia của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ mong muốn sớm được sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đồng bộ, hiệu quả để tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời đề nghị:

Thứ nhất, trong chuyển đổi số để tạo kết quả đột phá khi cần xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung, kho dữ liệu chung và sử dụng tối đa người ta dùng chung để mang lại hiệu quả cao nhất. Do vậy, cần tập trung tháo gỡ một trong những điểm nghẽn quan trọng của vấn đề chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, lãnh đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ, ngành, địa phương trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, vận hành các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Thứ hai, việc kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu sớm triển khai thì se3x tiết kiệm được ngân sách nhà nước và chi phí xã hội. Tuy nhiên, tại Chỉ thị số 2 nói trên chứ chưa đề cập đến thời hạn phải hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trên thực tế, việc này chưa được triển khai được bao nhiêu trong toàn quốc. Việc kết nối này cũng đòi hỏi một nỗ lực rất lớn về tài chính, con người, đặc biệt là ở những tỉnhcó điều kiện kinh tế xã hội thu nhập còn thấp như Tây Nguyên thì còn gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ về tài chính, nhân lực giúp các địa phương có thu nhập thấp có một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu ngành quan trọng để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng lên 2030 của Chính phủ đã nhấn mạnh thể chế cần đi trước một bước khi có thể. Chính phủ kiến tạo thể chế, chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát, hình thành văn hóa, chấp nhận và thử nghiệm cái mới, lòng điểm nhanh sau đó như đánh giá và nhân rộng thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung thể chế về thử nghiệm để các địa phương có cơ sở để thực hiện, trong đó cần quan tâm bảo đảm môi trường pháp lý cho phép thử nghiệm, chấp nhận cái mới và chấp nhận thay đổi; hình thành không gian thí điểm dịch vụ số và xây dựng khung pháp lý cho phép thử nghiệm các dịch vụ số chưa được quy định bởi pháp luật với điều kiện được giám sát chặt chẽ bằng công nghệ về phạm vi, quy mô và mô hình hoạt động khi đạt đến mục quy mô nhất định thì kỳ tổ chức đánh giá để xây dựng hành lang pháp lý cần thiết.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Lãng phí nghiêm trọng trong các quy hoạch treo

Thống nhất với đánh giá Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, đại biểu Nguyễn Quốc Hận nêu quan điểm, trong năm qua, dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã bào mòn sức chống chịu của doanh nghiệp và người dân. Trong bối cảnh đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một giải pháp cơ bản tối ưu để ổn định tình hình kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân.

Đề cập về sự lãng phí nghiêm trọng trong các quy hoạch treo, đại biểu Nguyễn Quốc Hận cho rằng, trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng nghìn ha đất bỏ hoang, bỏ không do chưa triển khai được quy hoạch thì có hàng chục nghìn hộ gia đình không đất, phải ở tạm gầm cầu, ven sông, nơi không an toàn và luôn tiềm ẩn các rủi ro ngày đêm rình rập. Do đó, đại biểu Nguyễn Quốc Hận đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt, có giải pháp khắc phục hữu hiệu, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án không đủ khả năng hoặc cố tình kéo dài dự án. Trong hoạch định cần bám sát thực tiễn và nhu cầu của xã hội, nguồn lực đáp ứng khả năng triển khai để có một quy hoạch phù hợp, khoa học, khả thi, có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Về quy hoạch treo trong việc lập, triển khai kế hoạch và đầu tư công, đại biểu cho biết, hiện vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, không khai thác, phát huy được tác dụng như dự án đường Hồ Chí Minh. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đoạn Rạch Sỏi và Gò Quao, Bình Thuận chưa được đầu tư.

Trước tình hình đó, đại biểu Nguyễn Quốc Hận kiến nghị Chính phủ ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư các đoạn còn lại và duy tu mở rộng các tuyến trùng để sớm đưa cung đường này vào khai thác, chống lãng phí về nguồn lực đầu tư. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị các ngành, các cấp cần đánh giá lại hiệu quả của các công trình này, sớm có kế hoạch đầu tư khép kín từng khu vực, từng vùng để phát huy tối đa hiệu quả các công trình này.

Đại biểu Ngô Trung Thành – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: Mở ra cơ chế để cán bộ năng động, chủ động, sáng tạo tìm ra cách làm mới, hay hơn, hiệu quả hơn

Nêu ý kiến tại hội trường, đại biểu Quốc hội Ngô Trung Thành cho rằng, công tác thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cho phát triển. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân đã kiểm soát và hạn chế được tác động tiêu cực của dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế kinh tế vĩ mô, đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đại biểu cho rằng, trong điều kiện nguồn lực về kinh tế, nhân lực còn hạn chế thì những kết quả đạt được về kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế là một thành quả không nhỏ. Đây chính là kết quả lớn nhất của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chúng ta không chỉ tiết kiệm được những thiệt hại về kinh tế mà còn giảm thiểu được thiệt hại về tính mạng của người dân. Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hiệu quả, đại biểu cho rằng, cần phải làm rõ tiết kiệm được cái gì, tiết kiệm được bao nhiêu, chống lãng phí được cái gì, chống lãng phí được bao nhiêu, còn lại đã lãng phí những gì, lãng phí bao nhiêu. Việc bóc tách như vậy là rất khó nhưng nếu không đúng cách sẽ dẫn đến đánh đồng việc chống lãng phí cũng như thực hành tiết kiệm, không xác định được con số lãng phí để ý thức được sự quyết tâm chống lãng phí.

Đại biểu cũng nêu ví dụ định nghĩa thế nào là tiết kiệm, khi có những chuyện làm đúng quy trình nhưng vẫn gây thiệt hại, gây lãng phí, trong khi cũng có trường hợp làm chưa hoàn toàn đúng với quy định nhưng kết quả lại tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn, lại không lãng phí. Đại biểu bày tỏ băn khoăn, trong hai trường hợp như vậy thì cái nào tốt hơn, cái nào là có lợi hơn cho nhân dân, cho đất nước?

Từ thực tế trên, đại biểu cho rằng, pháp luật cần mở ra cơ chế để các cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tìm ra cách làm mới, hay hơn, hiệu quả hơn. Có như vậy thì xã hội mới phát triển được, đất nước mới có thể phồn vinh, thịnh vượng. Đại biểu nhấn mạnh, đây cũng là bài học vượt rào mà chúng ta đã nhận được qua quá trình thực hiện đổi mới.

Đại biểu Nguyễn Tạo – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng: Có giải pháp hiệu quả chống lãng phí trong sử dụng đất công

Thảo luận về công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng chính sách pháp luật đất đai hiện còn nhiều bất cập, trong đó có vấn đề về thị trường bất động sản, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai, tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền, đầu cơ đất đai không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích… gây lãng phí nguồn lực đất đai. Đại biểu đề nghị cần làm rõ khái niệm giá thị trường khi quản lý về giao dịch quyền sử dụng đất nhằm chống thất thu và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Trong khi chờ đợi sửa đổi toàn diện Luật Đất đai, Chính phủ cần có các giải pháp cụ thể và hữu hiệu hơn nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý và sử dụng đất công.

Đại biểu Nguyễn Tạo cũng cho rằng, để hạn chế tình trạng để đất hoang hóa, nhiều diện tích đất chưa hoặc không sử dụng trong thời gian dài; phải cương quyết thu hồi những dự án không triển khai, chậm triển khai, có dấu hiệu găm đất và các quy hoạch treo ở các địa phương, đặc biệt là các quỹ đất có liên quan đến an ninh quốc phòng nhiều năm bị lấn chiếm, không đưa vào sử dụng thì cương quyết thu hồi để giao cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.

Theo đại biểu Nguyễn Tạo, Luật Lâm nghiệp có hiệu lực năm 2017, nhưng chính sách về kinh tế lâm nghiệp chưa được quan tâm và phát triển tương xứng, nhất là đối với các địa phương quản lý diện tích đất rừng rất lớn nhưng chưa có nhiều chính sách để khuyến khích, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng. Việc lãng phí tài nguyên rừng vẫn đã và đang diễn ra vô cùng phức tạp. Đến nay chưa có cơ chế, chính sách về kinh tế rừng tương ứng để bảo vệ môi trường rừng và sinh thái rừng. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần có những cơ chế, chính sách đặc biệt, hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để nâng cao năng lực cũng như tăng cường lực lượng bảo vệ rừng, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên rừng.

Ngoài ra, Đại biểu Nguyễn Tạo cũng đề nghị Chính phủ có giải pháp nhằm phòng, chống tiêu cực, lãng phí trong công tác mua sắm tài sản công, đặc biệt trong mua sắm thiết bị y tế, giáo dục và dạy nghề…

Đại biểu Đồng Ngọc Ba – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định: Bộ máy nhà nước vững mạnh là điều kiện không thể thiếu trong phát triển đất nước

Đưa ra ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Đồng Ngọc Ba quan tâm đến vấn đề về sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước. Đại biểu phân tích, bộ máy nhà nước vững mạnh là điều kiện không thể thiếu để phát triển đất nước cũng như trong thực hiện thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngược lại, nếu bộ máy nhà nước yếu kém sẽ tạo nguy cơ cao gây thất thoát, lãng phí không chỉ là những giá trị có thể tính toán được mà nghiêm trọng hơn, hệ lụy lâu dài hơn, có thể làm lãng phí cơ hội phát triển đất nước.

Đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ thời gian qua đã rất tích cực trong rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, ngành, chính quyền địa phương gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chúng ta cũng đạt được nhiều chỉ tiêu vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra rằng, tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ chưa đạt, bộ máy vẫn còn cồng kềnh.

Đưa ra một số giải pháp khắc phục tình trạng trên, đại biểu đề xuất:

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ cần có đánh giá, thông tin số liệu cụ thể hơn để có cơ sở đưa ra giải pháp kịp thời; đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy định, Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ làm cơ sở cho việc sắp xếp kiện toàn bộ máy, cơ quan, đơn vị. 

Thứ hai, cho rằng nguyên nhân của vấn đề công tác tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm chưa đạt yêu cầu là bởi cách xác định vị trí việc làm của các cơ quan hành chính ngày nay còn chưa thống nhất, đầy đủ, thiếu cơ sở khoa học.... đại biểu đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành quy định, hướng dẫn vị trí việc làm của công chức viên chức.

Thứ ba, về cải cách tiền lương, cho rằng đây là nội dung quan trọng rất được cử tri mong chờ, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, Bộ nội vụ, các bộ ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy làm tốt nhiệm vụ này.

Đại biểu Lưu Bá Mạc – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn: Sớm hoàn các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở tổ chức, thực hiện, đánh giá

Tán thành các nội dung trong báo cáo của Chính phủ, báo cáo của cơ quan thẩm tra và báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổng Thư ký Quốc hội, đại biểu Lưu Bá Mạc ghi nhận, trong năm qua, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã quan tâm, trách nhiệm và khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách đầy đủ, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm công khai, minh bạch các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng. Do đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhìn chung đã có những kết quả rất tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của các địa phương nói riêng.

Cho ý kiến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng, hoàn thiện thể chế định mức tiêu chuẩn chế độ, đại biểu Lưu Bá Mạc kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ sự nghiệp công thuộc Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Đại biểu cho biết, hiện nay, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh vẫn đang chờ và cũng chưa đủ căn cứ để tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Danh mục sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực để có cơ sở rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, trong tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương đang gặp khó khăn, nhất là việc xác định số lượng người làm việc tối thiểu.

Về cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy biên chế, đại biểu Lưu Bá Mạc kiến nghị Chính phủ có giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ đối với các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đại biểu cho rằng giải pháp này cũng nhằm để đẩy mạnh cải cách hành chính gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, đại biểu cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp để đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào giảng dạy hoặc tích hợp vào tiết học một cách phù hợp trong các hoạt động trải nghiệm, chương trình ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đại biểu nhấn mạnh, nội dung này cũng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các đối tượng là các em học sinh, sinh viên và giải pháp này thì có thể góp phần xây dựng được văn hóa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xã hội trong tương lai./.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý bày tỏ đồng thuận và đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ về Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, ngân sách. Báo cáo chuẩn bị rất công phu, chi tiết thể hiện trách nhiệm, sự nghiêm túc của Chính phủ đối với công tác này. 

Đại biểu cũng đánh giá cao hằng năm Thủ tướng Chính phủ đều ban hành các chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản triển khai và thực hiện. Nhờ vậy, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được một số kết quả quan trọng nhất là trong tiết kiệm chi thường xuyên ở hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, báo cáo còn tập trung nhiều vào tiết kiệm nhưng có nội dung phản ánh chưa hết bản chất của tiết kiệm, chẳng hạn như kết quả tiết kiệm chi thường xuyên chủ yếu là 10 % bắt buộc.Báo cáo cũng chưa đi sâu phân tích lãng phí, chưa làm rõ hiệu quả sử dụng vốn, nguồn lực nhà nước đầu tư trong thời gian qua. Nhận diện vấn đề này cho thấy công tác phòng, chống lãng phí một số ngành, địa phương chưa chuyển biến rõ nét. Việc phát hiện, xử lý lãng phí còn chậm, có nơi chưa kiên quyết, có tình trạng buông lỏng quản lý quan liêu, tham nhũng là những tác nhân của lãng phí chưa được ngăn chặn hiệu quả. Báo cáo cũng chưa chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây lãng phí.

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý đề nghị cần quán triệt sâu sắc, hiệu quả hơn nữa để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ăn sâu vào ý thức, trở thành suy nghĩ thường trực trong mỗi việc làm hằng ngày của đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân, phải tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp nhân tham gia giám sát hiệu quả.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh – Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

Qua rà soát các văn bản pháp luật cho thấy có hơn 1.000 hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức cả về hành chính cũng như hình sự với 5 nhóm hành vi mà nhiều nhất là nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đề nghị Chính phủ thống nhất quan điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn bó chặt chẽ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu bày tỏ đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ nêu trong Báo cáo tuy nhiên đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về nội dung này. Cùng với đó, Chính phủ cũng cần khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động và dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực đặc biệt những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản, chứng khoán…

Đại biểu kỳ vọng Chính phủ sớm có lộ trình cụ thể ban hành các cơ chế phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu Trần Đình Gia- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh: Sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Đình Gia cho rằng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, với nhiều nỗ lực quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chúng ta đã đạt được một số kết quả quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với vấn đề hoàn thiện thể chế để sát với thực tế, phát huy hiệu quả nguồn lực, đại biểu cho biết, đại biểu cho rằng những quy định của Khoản 3, Điều 54 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định 100 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội đã thể hiện chủ trương đúng đắn và nhân văn trong giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo chủ trương này, chủ đầu tư phải dành tối thiểu là 20 % diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê, sau thời hạn tối thiểu là 5 năm, nếu không có người thuê thì mới được bán nhà. Thực tế tại đô thị loại II, loại III thì nhu cầu người thuê nhà ở xã hội rất thấp. Đại biểu cho biết, thực tế thí điểm nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh, còn khoảng 80 căn hộ cho thuê nhưng không có người thuê, trong khi có đến 350 đơn xin mua nhưng không được mua. Đại biểu cho rằng đây là sự lãng phí lớn. 

Đại biểu cũng cho biết, những năm gần đây, giá đất lên cao, nhiều địa phương đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất để chuyển sang đất ở, đất công nghiệp, tổ chức đấu giá trả giá rất cao, người có nhu cầu đấu giá thì không có nhu cầu ở, người có nhu cầu ờ thì không thể có tiền để đấu giá, dẫn đến đất sản xuất trở thành đất để hoang. Đại biểu kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng trên.

Ngoài ra, một số quy quy định của pháp luật về định mức, tiêu chuẩn được ban hành đã lâu, không phù hợp với thực tiễn, nhưng chưa được rà soát và điều chỉnh. Trong báo cáo, có 60 % các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của chúng ta đã phù hợp với quốc tế và khu vực. Cho rằng, hiện chi phí đầu tư công trình công và một công trình tư chênh lệch rất cao, đại biểu nhấn mạnh đây cũng là một sự lãng phí, một điểm dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Cần có ngân sách để đầu tư cho sách giáo khoa đối với thư viện tại các vùng miền núi

Đóng góp ý kiến vào Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa đề cập về vấn đề chống lãng phí và câu chuyện về sách giáo khoa. Theo đó, những lý giải liên quan đến câu chuyện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa hay vấn đề giấy mực đã đẩy giá sách giáo khoa tăng lên. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nữa là số đầu sách trong từng bộ sách tăng hơn rất nhiều so với sách cũ.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, đối với các gia đình có nguồn thu nhập thấp thì việc mỗi năm học đến cần chi phí cho con em đi học là một gánh nặng. Điều đó đã được phản ánh rất nhiều. Vì vậy, theo đại biểu, việc tuyên truyền cũng như có những giải pháp để tăng cường ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm sách giáo khoa là một trong những giải pháp cần làm. Cụ thể của nguyên nhân khiến giá sách giáo khoa của các lớp tăng từ 2 đến 4 lần không phải chỉ vì chi phí tăng trên từng đầu sách mà là do số lượng đầu sách. Đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định những sách nào là sách giáo khoa bắt buộc phải mua, những sách nào là sách tham khảo và cần cho phụ huynh quyền được lựa chọn mua những sách bắt buộc mà không phải mua những sách khác vì hiện nay phụ huynh chủ yếu là mua sách giáo khoa cho con qua các lớp. Vì vậy, cho nên phụ huynh đôi khi cũng khó chịu sáp lực

Ngoài ra, đối với các trường ở miền núi cũng cần phải có ngân sách để đầu tư cho sách giáo khoa ở các thư viện, giúp cho những học sinh - con của các gia đình nghèo dân tộc thiểu số có thể mượn sách mà không phải đi mua sách. Mặt khác, việc giáo dục ý thức tiết kiệm cho học sinh từ trên ghế nhà trường là điều cần phải thực hiện.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông: Cần có giải pháp khắc phục triệt để trong việc mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước

Quan tâm đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho rằng, công tác quản lý tài sản công còn một số tồn tại, hạn chế, đó là nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị về quản lý, sử dụng tài sản công chưa cao. Việc cập nhật, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công chưa kịp thời quá trình thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp để đầu tư xây dựng mới còn nhiều bất cập, nhất là đối với những tài sản có giá trị do quy trình thanh lý Chủ tịch UBND tỉnh mất nhiều thời gian, không kịp thời cho việc xử lý tài sản.

Liên quan đến việc mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước, đại biểu cho rằng, hiện nay đây là nội dung đáng quan tâm, nhất là những sai phạm trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua. Đại biểu Trần Thị Thu Hằng đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan, khách quan từ cơ chế, chính sách, pháp luật để có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Đề cập về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai, đại biểu nhận thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này chưa được đồng bộ, còn nhiều vấn đề bất cập, phát sinh tiêu cực, lãng phí… Vì vậy, đại biểu Trần Thị Thu Hằng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, tháo gỡ những nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách cho vấn đề này.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang: Cần tối ưu thời gian cho các tổ chức, cá nhân

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh bày tỏ quan tâm đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đại biểu, thời gian là thứ quý giá nhất, lãng phí thời gian là sự mất không của xã hội, nó khác biệt với lãng phí vật chất. Nhà nước đặt ra pháp luật để quản lý xã hội, nếu việc thực thi pháp luật chưa được tối ưu thời gian cho các tổ chức, cá nhân thì đó mới chính là sự lãng phí lớn nhất.

Trong thời gian tới, đại biểu đề nghị xem xét ngay trong Kỳ họp này để ban hành Nghị quyết quyết định một số nội dung phân cấp cho chính quyền địa phương, đảm bảo đồng bộ và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp tỉnh. Nếu được vậy, đại biểu tin rằng sẽ không chỉ đem lại hiệu quả cao cho công tác hành tiết kiệm, chống lãng phí mà còn đảm bảo kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, chịu trách nhiệm của các địa phương, khắc phục tình trạng chậm trễ trong đầu tư công.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn – Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang: Sử dụng đúng người đúng việc, tránh lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực

Tham gia phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Minh Sơn cho biết, theo báo cáo, kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021 có kết quả đáng ghi nhận, biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%. Số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 46,64% so với năm 2015, hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10% đề ra tại Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Đại biểu cho rằng cần có sự phân tích kỹ lưỡng chất lượng tinh giản biên chế có tương ứng với số lượng tinh giản biên chế không. Ở một số cơ quan, địa phương có tình trạng cào bằng giữa các đơn vị, dẫn đến một số đơn vị quá tải công việc, cần giữ nguyên số biên chế hiện có, nhưng lại phải cắt giảm biên chế theo yêu cầu chung.

Theo đại biểu, cần hiểu đúng việc tinh giản biên chế không phải là tiết kiệm về số lượng, mà là dùng đúng người, đúng việc theo yêu cầu vị trí việc làm, cần trao quyền quyết định cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vấn đề này.

Bên cạnh đó, quan tâm và đưa ra những đề xuất giải pháp tránh tình trạng lạm dụng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đại biểu chỉ ra rằng, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính trong năm 2020, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sử dụng nhiều phân bón nhất cả nước, cao hơn 42 % so với mặt bằng chung của cả nước. Hằng năm lượng phân bón vào đất nhưng không được cây trồng sử dụng chiếm khối lượng rất lớn. Đồng thời, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều dẫn đến hệ lụy rất lãng phí, gây ô nhiễm đất và nguồn nước.

Do vậy, để sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi phí đầu vào sản xuất, đại biểu đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cân đối hiệu quả, tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện; đồng thời quản lý, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ hợp lý tránh lãng phí.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án không đủ khả năng hoặc cố tình kéo dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO