Giá vốn và các loại chi phí tăng, một doanh nghiệp thép chịu cảnh lỗ trong quý 3

PV | 08:44 15/11/2022

Quý 3/2022, CTCP Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu tăng trưởng tới 37% nhưng lợi nhuận sau thuế âm do giá vốn và các loại chi phí tăng.

Giá vốn và các loại chi phí tăng, một doanh nghiệp thép chịu cảnh lỗ trong quý 3
CTCP Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận lỗ 219,4 tỷ đồng trong quý 3/2022

Trong quý 3/2022, CTCP Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 5.672 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 219,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 doanh nghiệp lãi 128,8 tỷ đồng, tức giảm 348,3 tỷ đồng.

Trong kỳ kinh doanh, giá vốn bán hàng của SMC tăng vọt 47% so với cùng kỳ lên 5.738 tỷ đồng, vượt doanh thu đến 66 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong quý 3 của SMC giảm 301,1 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm về 66,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 15,2% so với cùng kỳ lên 36,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 42,1 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 95,9% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 83% lên 105,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Phía công ty cho biết trong quý 3 sản lượng thép bán ra tăng 64% đã giúp doanh thu tăng 37%. Tuy nhiên, do giá cả thị trường vẫn tiếp tục giảm trong quý 3 làm lợi nhuận biên thấp. Đi cùng với đó là các loại chi phí trong hoạt động kinh doanh tăng mạnh, giá vốn bán hàng tăng vọt khiến lợi nhuận gộp ghi nhận âm.

Như vậy, với sự “phình to” của các loại chi phí cùng với việc kinh doanh dưới giá vốn khiến SMC ghi nhận lỗ 219,4 tỷ đồng trong quý 3.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 18.948,6 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 93,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 869 tỷ đồng. Như vậy, khoản lỗ trong quý 3 đã “xóa sổ” khoản lãi trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đầu tư Thương mại SMC có kế hoạch doanh thu năm 2022 là 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm SMC đã hoàn thành 94,7% mục tiêu doanh thu nhưng lợi nhuận lại ghi nhận lỗ, công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Đầu tư Thương mại SMC tăng 5,7% so với đầu năm lên 9.515,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.296,1 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.282,9 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.554,4 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.247,1 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 438 tỷ đồng lên 3.296,1 tỷ đồng, chủ đạo từ 2.749,3 tỷ đồng là phải thu của khách hàng trong nước.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả chiếm tới 7.220,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 76% trong cơ cấu tài sản với phần lớn là nợ ngắn hạn, chiếm 6.608,7 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm.

Các khoản vay nợ ngắn hạn chủ yếu là vay nợ ngân hàng, chiếm khoảng 3.262,4 tỷ đồng với 3 khoản vay lớn bao gồm 1.023,4 tỷ đồng vay tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh TP HCM; vay 446,4 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu chi nhánh SG và khoản vay 399,8 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM...

Dòng tiền kinh doanh của SMC trong 9 tháng đầu năm ghi nhận âm 668,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 con số này ở mức âm 1.537 tỷ đồng. Về dòng tiền đầu tư của SMC ghi nhận dương 236,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 580,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp SMC ghi nhận dòng tiền âm, trước đó năm 2021, dòng tiền kinh doanh của công ty âm 752,28 tỷ đồng. Từ các số liệu trên có thể thấy hiện công ty đang tăng cường vay nợ để bù đắp vào dòng tiền kinh doanh thâm hụt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Giá vốn và các loại chi phí tăng, một doanh nghiệp thép chịu cảnh lỗ trong quý 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO