Chủ tịch VVA: Định giá đất theo phương pháp nào cũng không thể có giá thị trường “ưu tiên” có lợi nhất cho ngân sách Nhà nước

Lê Sáng | 16:42 27/06/2023

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa đánh giá, trong Luật Đất đai (sửa đổi), nguyên tắc xác định giá đất theo giá thị trường cần tránh những yếu tố phi thị trường, phi khoa học sẽ gây nhiều rủi ro trong thực tiễn.

Chủ tịch VVA: Định giá đất theo phương pháp nào cũng không thể có giá thị trường “ưu tiên” có lợi nhất cho ngân sách Nhà nước
Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa.

Theo đó, liên quan đến những quy định về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận định “thị trường và phi thị trường” chính là sự mâu thuẫn giữa phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường và mục tiêu của áp dụng phương pháp xác định giá đất ấy phải có lợi nhất cho ngân sách Nhà nước.

Mâu thuẫn giữa phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường và mục tiêu của áp dụng phương pháp xác định giá đất ấy phải có lợi nhất cho ngân sách Nhà nước có thể coi là nguyên tắc vừa thị trường lại vừa phi thị trường.

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa

“Đã đặt ra phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường thì cốt lõi của nó phải là phải tôn trọng các tín hiệu khách quan hình thành giá, các quy luật của giá thị trường và hệ thống giá thị trường đã hình thành. Giá thị trường thì yêu cầu của nó là cả người mua và người bán đều bình đẳng trong mua bán vì lợi ích của mỗi bên, các bên tham gia thị trường có quyền tự do thỏa thuận, mua bán tự nguyện theo “mệnh lệnh” của thị trường”, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) Nguyễn Tiến Thỏa nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho biết, tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế đã nêu: “Giá trị thị trường là một lượng tiền dự tính của bất động sản được mua bán vào ngày thẩm định giá giữa người mua sẵn sàng mua và người bán sẵn sàng bán trong một giao dịch trực tiếp, độc lập, khách quan sau một quá trình tiếp thị thích hợp; trong đó mỗi bên đều hành động một cách tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thận trọng và không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài”.

Do đó, ông Thỏa cho rằng đã là nguyên tắc giá thị trường thì tự trong lòng nó chứa đựng yếu tố khách quan tuân theo yêu cầu của các quy luật khách quan, là căn cứ để xử lý một cách hài hòa, thỏa đáng quan hệ lợi ích giữa Nhà nước (chủ sở hữu) và các tổ chức cá nhân sử dụng đất; Xử lý hài hòa mâu thuẫn về lợi ích: Người mua - muốn mua rẻ, người bán muốn bán đắt theo nguyên tắc thị trường. Nó không thể chứa đựng cái mong muốn chủ quan bên này ép bên kia để mang lại lợi ích lớn nhất cho mình.

Cũng theo Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa, dù áp dụng phương pháp định giá nào hay áp dụng tất cả các phương pháp định giá đất bảo đảm nguyên tắc giá thị trường (nếu đủ điều kiện áp dụng) thì kết quả xác định cuối cùng vẫn là giá thị trường chứ không thể có giá thị trường “ưu tiên” có lợi nhất cho ngân sách Nhà nước.

Từ những phân tích nêu trên, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa nhận định trong công tác định giá đất, khoa học nhất là nhất quán nguyên tắc xác định giá đất theo giá thị trường, đừng “cắm thêm những cái râu” phi thị trường, phi khoa học kèm theo sẽ gây nhiều rủi ro trong thực tiễn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Tin liên quan
Chủ tịch VVA: Định giá đất theo phương pháp nào cũng không thể có giá thị trường “ưu tiên” có lợi nhất cho ngân sách Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO