Bất cập quy định về thời gian cấp Chứng thư định giá đất

Lê Sáng | 10:35 15/11/2022

Theo UBND thành phố Hà Nội, thời gian 8 ngày quy định cho việc thực hiện cấp Chứng thư định giá đất là không đủ do khối lượng công việc và quy trình phải làm là rất lớn.

Bất cập quy định về thời gian cấp Chứng thư định giá đất
Quy định về thời gian tiến hành thủ tục cấp Chứng thư thẩm định giá được cho là chưa hợp lý. Ảnh minh họa.

Vừa qua, Cử tri huyện Gia Lâm đã có kiến nghị với UBND TP. Hà Nội về việc thủ tục thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể (giá đầu đi và đầu đến) của các Sở, ngành có liên quan dù đã có quy định, hướng dẫn (thời gian thực hiện là 32 ngày hành chính) nhưng quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kéo dài (thường kéo dài 5-6 tháng, có những dự án kéo dài hơn 1 năm) dẫn đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng chậm.

Do đó, Cử tri huyện Gia Lâm đề nghị Thành phố quan tâm, xem xét, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá đất cụ thể.

Trả lời kiến nghị nói trên, UBND TP. Hà Nội cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn thời gian qua bị chậm là do bất cập liên quan đến thời gian quy định cho việc cấp Chứng thư định giá đất.

Cụ thể, theo UBND TP. Hà Nội hiện nay quy định thời gian cho đơn vị tư vấn thực hiện Chứng thư định giá đất là 8 ngày; tuy nhiên thực tế thường không kịp do đơn vị tư vấn phải phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát lại toàn bộ các vị trí giải phóng mặt bằng, tìm tài sản so sánh tương đồng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng là giá đất cụ thể.

Theo đó, sau khi UBND các quận/huyện nộp đầy đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố sẽ tiến hành thực hiện thuê đợn vị tư vấn lập Chứng thư định giá đất; xây dựng phương án giá đất báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh, thành phố thẩm định và trình UBND cấp tỉnh, thành phố quyết định.

Bên cạnh bất cập về thời gian quy định thực hiện cấp Chứng thư định giá đất, theo UBND TP. Hà Nội, trong thực tế xác định giá đất cụ thể vẫn còn một số vướng mắc.

Cụ thể, theo UBND TP. Hà Nội hiện nay một số hồ sơ do UBND các quận, huyện nộp chưa đủ căn cứ, tài liệu để triên khai thực hiện khiến Sở Tài nguyên và Môi trường phải ra thông báo bổ sung hồ sơ.

Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp phải rà soát lại hồ sợ do còn nhiều thủ tục phải thực hiện trong quy trình như hoàn thiện biên bản họp, thông báo thẩm định, tờ trình hai cấp...

Được biết, nhằm đảnh mạnh thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể, vào ngày 30/9/202 vừa qua UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3558/QĐ-UBND ủy quyền UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện quy trình, trình tự triển khai thực hiện.

Theo đó UBND cấp huyện sẽ chủ động triển khai công tác xác định giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tạo điều kiện cho quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm kinh phí ngân sách; đảm bảo công khai, minh bạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Bất cập quy định về thời gian cấp Chứng thư định giá đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO