ĐHĐCĐ bất thường OGC: Năm 2024 sẽ tập trung khai thác quỹ đất sẵn có và đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ

PV | 14:23 28/02/2024

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2024 với việc hoàn thiện bộ máy nhân sự cấp cao và đề ra những phương hướng hoạt động cho năm nay.

ĐHĐCĐ bất thường OGC: Năm 2024 sẽ tập trung khai thác quỹ đất sẵn có và đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ

Bộ máy Ban điều hành và HĐQT của OGC là những nhân sự cấp cao xuất sắc, có trình độ và kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bất động sản, Tài chính, Du lịch phù hợp với định hướng phát triển mới của OGC. Đây cũng là những nhân tố mới hứa hẹn sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực điều hành, bổ sung nguồn năng lượng, sáng kiến trong quá trình điều hành, quản lý.

Tại Đại hội, bà Lê Thị Việt Nga - Chủ tịch OGC chia sẻ:" Định hướng chiến lược năm 2024, OGC sẽ tập trung mọi nguồn lực vào hai trụ cột. Thứ nhất, khai thác quỹ đất sẵn có, triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản gồm kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một số phương án kinh doanh đang được Ban lãnh đạo Công ty xây dựng và sẽ báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tới".

"Thứ hai, với các khoản công nợ và phải thu đang được ghi nhận ngoại bảng 2.594 tỷ, đây là khoản đã được trích lập dự phòng 100% và thu hồi được sẽ mang lại nguồn lợi nhuận cho công ty. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quyết liệt rà soát các khoản phải thu và công nợ với đối tác để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý để thu hồi các khoản nợ này. Việc thu hồi này theo nhiều cách thức khác nhau, có thể bằng tiền, bằng tài sản, bù trừ công nợ và chúng tôi kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể cho công ty.

Quý vị cổ đông đã thấy, các công ty thành viên và công ty liên kết của OGC đã có biến chuyển vượt bậc và hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh doanh kể từ khi bổ nhiệm Ban Điều Hành mới vào năm 2022. Đối với chúng tôi số liệu doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền thật, tiền dự trữ là con số duy nhất có ý nghĩa. Đó là kết quả của 2 (hai) năm quyết tâm, chỉ làm không nói của tập thể Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, toàn thể Cán bộ nhân viên và phải kể đến sự hỗ trợ không ngừng nghỉ từ các cổ đông lớn. Sang năm 2024, toàn bộ nguồn lực đó được dành cho OGC để đưa OGC trở lại vị trí xứng đáng trên bảng điện tử của quý vị cổ đông".

Việc bổ sung thêm các nhân sự chất lượng cao, giàu kinh nghiệm và năng động trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, bất động sản, tài chính tại đại hội cổ đông bất thường này sẽ giúp Công ty tăng cường năng lực quản trị, điều hành và thể hiện quyết tâm, hành động mạnh mẽ của Công ty trong hành trình tái cơ cấu và chuyển mình toàn diện. Nhờ đó không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của OGC trên thị trường, mà còn giới thiệu đến nhà đầu tư hình ảnh một OGC hoàn toàn mới.


(0) Bình luận
ĐHĐCĐ bất thường OGC: Năm 2024 sẽ tập trung khai thác quỹ đất sẵn có và đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO