Bộ Tài chính: Công tác quản lý giá hiện nay còn nhiều bất cập

Lê Sáng | 13:35 09/05/2024

Theo Bộ Tài chính, công tác quản lý giá hiện nay còn nhiều bất cập và việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết về quản lý, điều tiết giá và một số điều của Luật Giá sẽ là cơ sở để sớm khắc phục những tồn tại.

Bộ Tài chính: Công tác quản lý giá hiện nay còn nhiều bất cập
Bộ Tài chính dánh giá công tác quản lý giá hiện nay còn nhiều bất cập. Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quản lý, điều tiết giá và một số điều của Luật Giá. Trong đó, cơ quan soạn thảo là Bộ Tài chính đã nêu ra nhiều bất cập trong vấn đề quản lý giá hiện nay.

Theo Bộ Tài chính, việc phân công thẩm quyền thực hiện các bước trình tự, thủ tục định giá hiện nay còn chưa có sự thống nhất về nguyên tắc để làm rõ trách nhiệm của từng Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; nhất là trong các khâu về thẩm định phương án giá, trình và ban hành văn bản định giá.

Đối với các cơ quan Trung ương, việc phân công nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, trong nội bộ các Bộ, ngành mặc dù đã được quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật nhưng còn khá dàn trải và chưa đề ra một nguyên tắc cụ thể để xác định cơ chế phân công.

Cơ chế phân công đôi khi còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng “cơ quan nào làm được thì phân công” mà chưa gắn với yếu tố chuyên ngành, chuyên môn, thiếu tính nguyên tắc để đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Việc phân công triển khai ở cấp địa phương cũng mới chỉ nêu chung về thẩm quyền định giá thuộc về UBND tỉnh mà chưa đưa ra nguyên tắc cụ thể để làm cơ sở cho UBND tỉnh phân công trách nhiệm thực hiện cho các Sở, ngành chuyên môn.

Vì vậy dẫn đến tình trạng có những mặt hàng thì ở tỉnh này giao Sở chuyên ngành thực hiện định giá nhưng tỉnh khác lại giao Sở Tài chính. Bên cạnh đó, trách nhiệm thẩm định phương án giá chung cũng chưa có quy định rõ ràng và thường được UBND giao cho Sở Tài chính thực hiện.

Theo Bộ Tài chính,. việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết về quản lý, điều tiết giá và một số điều của Luật Giá nhằm mục tiêu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức quản lý điều hành giá để phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tạo được sự nhất quán, thống nhất của Luật giá với hệ thống pháp luật về dân sự kinh tế; Bảo đảm khuyến khích cạnh tranh về giá.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sẽ là cơ sở để tăng cường vai trò công tác quản lý giá góp phần kiểm soát hiệu quả thu chi ngân sách nhà nước; tạo lập môi trường pháp lý ổn định và thống nhất trong lĩnh vực giá. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về giá, khắc phục triệt để những chồng chéo pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Bộ Tài chính: Công tác quản lý giá hiện nay còn nhiều bất cập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO