10 tháng 2023: Cơ quan thuế thu hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Dy Khoa | 11:39 03/11/2023

Tính riêng thu ngân sách tháng 10 đạt 151.000 tỷ đồng, đạt 11% so với dự toán.

10 tháng 2023: Cơ quan thuế thu hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Tổng thu ngân sách lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng, bằng 87,5% so với dự toán, bằng 93,1% so với cùng kỳ.

Tạp chí Thuế dẫn thông tin từ đại diện Tổng cục Thuế cho biết, có được kết quả trên là do, ngành thuế tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023.

Trong 10 tháng đầu năm, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện chủ trương này, Tổng cục Thuế gia hạn, miễn, giảm là khoảng 158.145 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.476 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 51.669 tỷ đồng.

Với các giải pháp giãn giảm thuế của Quốc hội, Chính phủ nên trong 10 tháng đầu năm, toàn quốc có 132.145 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6.511 doanh nghiệp (5,18%) so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn quốc có 25.852 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 1.641 doanh nghiệp (6,78%) so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến cuối tháng 10/2023, toàn quốc có 918.050 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 31.716 doanh nghiệp (3,58%) so với thời điểm cuối năm 2022, qua đó đảm bảo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Trong 10 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện được 52.596 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 492.641 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 48.704 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.056 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.595,78 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.052 tỷ đồng. 

Cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 599 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Kết quả đã truy thu, truy hoàn và phạt 1.226,3 tỷ đồng; giảm lỗ 10.429 tỷ đồng; giảm khấu trừ 39,7 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.004 tỷ đồng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Để hoàn thành được nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 11 và Quý 4 năm 2023. Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu trình Tổng cục Thuế kế hoạch làm việc với các địa phương để chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023 và hỗ trợ các địa phương có tiến độ thu thấp.

Ngành thuế sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài, trong đó sẽ rà soát, đôn đốc các cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng TTĐT của Tổng cục Thuế; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán pháp lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh (vượt 240.500 tỷ đồng), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.064.657 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán pháp lệnh (vượt 149.657 tỷ đồng), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.

Có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán, đặc biệt 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như: khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 115,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,1%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%…

Cùng với đó, có 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Hai thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội đã cán mốc thu trên 300 nghìn tỷ đồng.

Thu từ khối doanh nghiệp lớn do Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cán đích trên 245 ngàn tỷ đồng. 8 địa phương cán mốc trên 30 ngàn tỷ đồng là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. 4 địa phương cán mốc trên 20 nghìn tỷ đồng là: Quảng Nam, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi. Có đến 18 địa phương cán mốc trên 10 nghìn tỷ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
10 tháng 2023: Cơ quan thuế thu hơn 1,2 triệu tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO