Nhà nước thu hồi đất

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): “Dự án quy mô lớn, dự án du lịch phát triển kinh tế - xã hội cần được Nhà nước thu hồi đất, đấu thầu chọn nhà đầu tư có năng lực”
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang trong giai đoạn gấp rút lấy ý kiến để hoàn thiện, sửa đổi chờ Quốc hội thông qua tại Kỳ họp lần thứ 6 tới đây. Bên cạnh nhiều đề xuất Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này cần tạo cơ chế thu hồi đất để thúc đẩy phát triển hạ tầng du lịch, vấn đề đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án quy mô cũng được các chuyên gia, Đại biểu Quốc hội và cộng đồng đặc biệt quan tâm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO