Năm 2021: 19 doanh nghiệp lớn của Nhà nước đạt 99% kế hoạch doanh thu

Lê Khang | 23:21 09/01/2022

Theo Báo cáo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2021, 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban quản lý đạt 99% kế hoạch doanh thu, vượt 70% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế và vượt 27% kế hoạch về nộp ngân sách Nhà nước.

Năm 2021: 19 doanh nghiệp lớn của Nhà nước đạt 99% kế hoạch doanh thu
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 của 19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý đạt 34.179 tỷ đồng.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, mặc dù năm 2021 đối diện với những khó khăn nhưng những kết quả đạt được xuất phát từ nỗ lực, quyết tâm cao độ, tận dụng mọi thời cơ của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty, nhằm duy trì liên tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thể hiện rõ vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 của 19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý đạt 34.179 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2020, tổng nộp ngân sách đạt 62.443 tỷ đồng, bằng 99% so với năm 2020.

Năm 2021, có 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Có 13 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 14 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách; 5 tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020; 4 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh thêm, đáng chú ý trong năm qua việc xử lý có kết quả dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả tồn tại kéo dài từ nhiều năm trước đã giúp một số dự án “hồi sinh”.

Đối với 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, sau nhiều năm chưa hoàn thành xử lý được các tồn tại, yếu kém, đến nay, Bộ Chính trị đã đồng ý với giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với 5 dự án, doanh nghiệp để giao các tập đoàn, tổng công ty chủ động thực hiện. Uỷ ban tiếp tục đề ra định hướng xử lý đối với 7 dự án, doanh nghiệp còn lại.

Năm 2021 có 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Nói về mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, sẽ chuẩn bị sẵn các kịch bản, phương án linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi doanh nghiệp, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của dịch, bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong mọi tình huống.

Ủy ban và các đơn vị trực thuộc phải thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các công việc thuộc nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Trong đó, cần lưu ý giải quyết nhanh nhất có thể những đề nghị của doanh nghiệp, để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tận dụng được mọi cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện: Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021- 2025; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động phù hợp các quy định pháp luật mới ban hành; Đề án Tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty.

Xử lý quyết liệt đối với 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương theo Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo tiếp tục là ưu tiên hàng đầu.

Ủy ban cũng sẽ rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ khác để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Năm 2021: 19 doanh nghiệp lớn của Nhà nước đạt 99% kế hoạch doanh thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO