Chuyện gì đang xảy ra ở Tôn Hoa Sen (HSG): Lỗ kỷ lục sau 4 năm, cổ đông nội bộ liên tục thoái vốn

Nhật Đức | 09:22 03/11/2022

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV niên độ 2021-2022 với doanh thu 7.939 tỷ đồng, lỗ 886 tỷ đồng. Trước tình hình đó, cổ đông nội bộ của HSG liên tục thoái vốn.

Chuyện gì đang xảy ra ở Tôn Hoa Sen (HSG): Lỗ kỷ lục sau 4 năm, cổ đông nội bộ liên tục thoái vốn
HSG công bố doanh thu 7.939 tỷ đồng, lỗ 886 tỷ đồng trong quý IV niên độ 2021-2022

Mới đây, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV niên độ 2021-2022 với doanh thu giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước về 7.939 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Hoa Sen báo lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 886 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 26,9% so với cùng kỳ về 97 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 30,9% còn 111 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 46,8% về mức 662 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 27,5% ở con số 103 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Có thể thấy mặc dù HSG đã cố gắng tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng Hoa Sen vẫn báo lỗ 887 tỷ đồng trong quý IV. Đây là quý lỗ nặng nhất của HSG sau 4 năm kể từ quý IV/2018 (từ 1/7 đến 30/9/2018) với giá trị lỗ 102 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 49.710 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng, giảm 94,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong niên độ tài chính 2021-2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 46.399 tỷ đồng và 3 trường hợp lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty mới hoàn thành được 10% kế hoạch lợi nhuận năm 2022 và hoàn thành 16,7% kế hoạch năm trong trường hợp dự kiến lãi thấp nhất là 1.500 tỷ đồng với khoản lỗ lớn 887 tỷ đồng trong quý IV.

Về quy mô của công ty, tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 36% so với đầu năm, tương ứng giảm 9.594 tỷ đồng về 17.023 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt 5.958 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.459 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản với giá trị 7.373 tỷ đồng, tương ứng 43,3%. Vào thời điểm 01/10/2021, khoản dự phòng rủi ro giảm giá tồn kho của HSG ở mức 207 tỷ đồng nhưng tới 30/9/2022 đã dự phòng đến 716 tỷ đồng, tăng 509 tỷ đồng. Lý giải về điều này, HSG cho biết tồn kho giảm chủ yếu do Công ty giảm thành phẩm, hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, hàng mua đang đi trên đường …

Cũng trong quý IV, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 67,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.075 tỷ đồng về 1.460 tỷ đồng; tồn kho giảm 40,3% so với quý I, tương ứng giảm 4.975 tỷ đồng về 7.374 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý IV, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 38,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.649 tỷ đồng về 4.187 tỷ đồng và chiếm 24,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với giá trị 4.070 tỷ đồng.

Mới đây, HSG cũng có thông tin về cổ đông nội bộ Bùi Thanh Tâm, Phụ trách Quản trị Công ty bán ra 200.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện trước khi Hoa Sen ra báo cáo quý IV lỗ nặng với thời gian từ 17/10 đến 18/10.

Trước đó vào ngày 24/6, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, Công ty của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Hoa Sen thoái vốn toàn bộ 17.749.301 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 3,6% về 0% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu HSG có giá trị 12.400 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm quý I niên độ 2021-2022 với thị giá lên đến 41.750 đồng/ cổ phiếu vào ngày 18/10/2021, cổ phiếu HSG đã mất tới 70% giá trị. Với khối lượng 598.126.786 cổ phiếu đang lưu hành, HSG đã bốc hơi 17.555 tỷ đồng trên trị trường chứng khoán.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Chuyện gì đang xảy ra ở Tôn Hoa Sen (HSG): Lỗ kỷ lục sau 4 năm, cổ đông nội bộ liên tục thoái vốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO