Chính sách thuế đối với cơ quan báo chí cần linh hoạt

Phạm Minh | 06:00 18/06/2024

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, đối với những cơ quan báo chí phần hưởng ngân sách nhà nước cần xem xét lại và không tính chung vào doanh thu trong hoạt động để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chính sách thuế đối với cơ quan báo chí cần linh hoạt
PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính - ngân hàng, (Ảnh: Int)

Năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện Thông tư 19/2023/TT-BTC (sửa đổi TT 150/TT-BTC năm 2010) có hiệu lực từ ngày 18/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí.

Theo quan điểm của cơ quan soạn thảo, căn cứ quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 thì thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20%. Riêng thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động, điều này đã gây khó khăn cho cơ quan báo chí về tài chính.

MarketTimes đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính – ngân hàng sau hơn 1 năm thực hiện Thông tư 19.

MarketTimes: Sau 1 năm các cơ quan báo chí thực hiện Thông tư 19, ông đánh giá như thế nào về chính sách thuế này đối với cơ quan báo chí?

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh: Việc thực hiện chính sách thuế theo Thông tư 19 qua hơn 1 năm điều này phản ánh cơ quan báo chí thực hiện theo các quy định của Nhà nước tốt hơn. Thực tế ngay lúc ban đầu áp dụng chính sách này một số cơ quan báo chí lo lắng “thuế chồng thuế”, thu nhập của cán bộ, nhân viên giảm sút. Nhưng thời gian qua, việc áp dụng Thông tư 19 đã có những điểm tốt cho cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí có trách nhiệm hơn đóng góp cho ngân sách nhà nước, đồng thời đã làm cho báo chí năng động hơn, doanh thu của một số cơ quan báo chí năm 2023 tốt hơn.

MarketTimes: Một thực tế diễn ra là hầu hết các cơ quan báo chí đều phục vụ mục đích chính trị, cung cấp thông tin, tuy nhiên hiện nhiều cơ quan báo chí đang phải tự chủ tài chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ông nhận định như thế nào về những khó khăn của báo chí khi áp dụng thông tư 19 trong bối cảnh hiện nay?

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh: Phần lớn các cơ quan báo chí có kết quả doanh thu tốt, có một số tạp chí gặp khó khăn khi áp dụng Thông tư 19. Nhìn nhận một cách khách quan, các cơ quan báo chí là cơ quan tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành đến với người dân và doanh nghiệp; phản hồi thông tin từ người dân và doanh nghiệp đến với các cơ quan ra các quyết định chính sách.

Như tôi nói, nhiều các cơ quan báo, tạp chí trong một vài năm qua (ngoại trừ các năm có Covid-19) đều có chiều hướng tốt hơn. Từ đó doanh thu và quá trình lương thưởng với nhân viên tốt hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí cần năng động, tự chủ, quyết đoán, đổi mới, thu hút bạn đọc, đa dạng nguồn thu. Và theo như tôi nhận thấy, những cơ quan tạp chí/báo chí nào năng động sáng tạo đều có thu nhập tốt hơn so với trước đây.

MarketTimes: Vẫn biết, việc bãi bỏ Thông tư số 150 và các quy định được áp dụng thống nhất theo luật Thuế GTGT, luật Thuế TNDN hiện hành là đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí là cơ quan thông tin tuyên truyền, để giảm áp lực cho báo chí khi thực hiện Thông tư 19, theo ông cần áp dụng chính sách thuế như thế nào cho phù hợp?

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh: Đối với cơ quan báo chí thực iện vai trò tuyên truyền, về phần nguyên tắc có những cơ quan vẫn được hưởng một phần trợ cấp từ nhà nước vì thế cho nên áp dụng theo Thông tư 19 thì phần ngân sách tài trợ vẫn được ưu đãi như theo Thông tư 150, bởi không có lý gì ngân sách bỏ tiền ra xong lại đánh thuế thu về.

Các cơ quan báo chí có phần thu nhập bên ngoài ngân sách (phần giá trị gia tăng) vẫn tiếp tục áp dụng thuế theo TNDN, thuế GTGT là bình thường. Còn phần hưởng ngân sách nhà nước cần xem xét lại và không tính chung vào doanh thu trong hoạt động để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

MarketTimes: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Chính sách thuế đối với cơ quan báo chí cần linh hoạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO