Bức tranh tài chính đối lập của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) và Tập đoàn Đèo Cả

Đinh Tịnh - Đức Trí | 15:30 07/11/2023

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV - sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 674 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Tập đoàn Đèo Cả lại không mấy khả quan.

Bức tranh tài chính đối lập của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) và Tập đoàn Đèo Cả
Tập đoàn Đèo Cả ghi dấu ấn đậm nét tại nhiều công trình giao thông trên cả nước

HHV đã hoàn thành 74% mục tiêu doanh thu và 91% mục tiêu lãi ròng cả năm

Đà tăng trưởng doanh thu của Giao thông Đèo Cả chủ yếu đến từ việc doanh thu mảng xây lắp tăng tới 74%, đạt 271 tỷ đồng, chiếm 40% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ các trạm thu phí BOT tăng nhẹ 2%, đóng góp 391 tỷ đồng, chiếm 58% tổng doanh thu; phần còn lại là đến từ các hoạt động khác.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán có tốc độ tăng nhanh hơn so với doanh thu, khiến lợi nhuận gộp của Giao thông Đèo Cả chỉ tăng 16%, đạt hơn 298 tỷ đồng trong quý 3/2023. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ mức 45,7% xuống còn 44,4% trong quý 3/2023.

Xét về các khoản chi phí, chi phí tài chính trong quý 3/2023 của Giao thông Đèo Cả gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2022, đạt 165 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14%, còn gần 15 tỷ đồng.

Kết quả, Giao thông Đèo Cả báo lãi ròng 117 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu thuần 1.825 tỷ đồng và lãi ròng 268 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022.

So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Giao thông Đèo Cả đã hoàn thành 74% mục tiêu doanh thu và 91% mục tiêu lãi ròng cả năm nay. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm nay chủ yếu nhờ mảng xây lắp ghi nhận tăng trưởng cao với loạt gói thầu dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định, dự án mở rộng đèo Prenn và các dự án khác.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng giá trị tài sản của Giao thông Đèo Cả đạt 36.520 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2,4% so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, tài sản cố định đã tăng 0,7% lên 28.369 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng tài sản.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Giao thông Đèo Cả đạt 27.842 tỷ đồng, chiếm 76% tổng nguồn vốn. Chiếm chủ yếu vay nợ của doanh nghiệp là khoản vay dài hạn tại Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội số tiền 18.744 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, Giao thông Đèo Cả vừa nộp hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ thông qua chào bán tối đa 82,3 triệu cổ phiếu HHV với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ kết quả.

Giao thông Đèo Cả kỳ vọng sẽ thu về khoảng 823 tỷ đồng từ đợt chào bán lần này. Trong đó, gần 332 tỷ đồng sẽ được sử dụng để mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên.

Tập đoàn Đèo Cả oằn mình trả lãi vay

Trái ngược với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV - sàn HoSE), kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả lại không mấy khởi sắc.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về tình hình tài chính bán niên 2023 của doanh nghiệp.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2023, Đèo Cả đang có vốn chủ sở hữu 9.268 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 3,37 lần, tương ứng Đèo Cả đang nợ 31.233 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD) tại cuối quý II/2023.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2023 của Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận tổng tài sản tăng khoảng 4,8% so với thời điểm đầu năm, lên 43.778 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,8 tỷ USD.

Trong số tài sản của Tập đoàn, lượng hàng tồn kho chỉ gần 1.200 tỷ đồng. Tài sản dài hạn 37.289 tỷ đồng, chiếm trên 85% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả 31.236 tỷ đồng, tăng 4,8% so với thời điểm đầu năm, tương ứng khoảng 1,3 tỷ USD. Trong số tổng nợ phải trả ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.589 tỷ đồng, tăng 382 tỷ đồng so với đầu năm; dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 19.724 tỷ đồng, giảm 447 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Gánh nặng nợ vay cũng bào mòn lợi nhuận. BCTC năm 2022 ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 4.184 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 2% lên gần 419 tỷ đồng. Còn 6 tháng đầu năm 2023 doanh thu Tập đoàn Đèo Cả đạt 1.919 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 19% lên 307 tỷ đồng.

Lãi hàng trăm tỷ, song so với quy mô vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Đèo Cả, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10,67% vào năm 2022 và ở mức 6,61% trong nửa đầu năm 2023.

Nguyên nhân chính khiến tình trạng nợ của tập đoàn Đèo Cả lớn như vậy là do gánh nặng chi phí lãi vay. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2023, tập đoàn này đã phải chi tận 360 tỷ đồng trả để trả lãi vay tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Hiện nay, chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Đèo Cả chính là Ngân hàng Công thương (Vietinbank – mã chứng khoán CTG) với số dư nợ lên đến 18.351 tỷ đồng.

400185033_1740306956442433_838067290418768958_n.jpg

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính của Tập đoàn Đèo Cả cho thấy, công ty còn khoản "phải thu ngắn hạn" 3.397 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, trong số này có 1.132 tỷ đồng "phải thu về cho vay ngắn hạn" và 939 tỷ đồng "phải thu ngắn hạn khác". Những khoản phải thu ngắn hạn này có nhiều khoản là phải thu với các cá nhân.

Cụ thể, năm 2023 phát sinh khoản "phải thu về cho vay ngắn hạn" với ông Đỗ Mạnh Hùng, số tiền 50 tỷ đồng. Số tiền cho vay ngắn hạn với ông Vũ Văn Thành tăng từ 20 tỷ đồng đầu năm lên 30 tỷ đồng đến hết quý 2/2023.

Ngoài ra, các khoản "phải thu ngắn hạn khác" với các cá nhân với số tiền lớn hàng trăm tỷ đồng, như ông Phạm Đình Thuận (hơn 88 tỷ đồng); ông nguyễn Văn Tùng (hơn 54,8 tỷ đồng); ông Đinh Văn Chương (hơn 48 tỷ đồng).

Nửa đầu năm 2023 cũng phát sinh khoản phải thu ngắn hạn khác với bên liên quan, trong đó có khoản phải thu mới với ôngcVõ Thụy Linh, Phó Chủ tịch HĐQT, (52 tỷ đồng). Với ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, vẫn duy trì khoản phải thu 50 tỷ đồng từ trước đó. Những khoản phải thu với cá nhân này đều không được thuyết minh cụ thể.

Những tín hiệu tích cực từ trái phiếu Đèo Cả

Trong cơ cấu nợ tính đến cuối tháng 6/2023, nợ trái phiếu chỉ ghi nhận gần 204 tỷ đồng, chiếm 0,6% trong tổng số nợ của Đèo Cả. Trên thị trường, Đèo Cả chỉ phát hành duy nhất một lô trái phiếu vào tháng 10/2021 có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào tháng 10/2024.

Số trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành nhằm sử dụng tài trợ hoạt động xây dựng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo báo cáo sử dụng vốn của Đèo Cả công bố hồi tháng 3/2023, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được doanh nghiệp giải ngân để tiến hành xây dựng.

Năm 2023, Đèo Cả được chỉ định là tổng thầu thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, tổng mức đầu tư 20.469 tỷ đồng - đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. Bên cạnh đó, Đèo Cả đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu XL1 đoạn Chí Thạnh - Vân Phong với giá trị hơn 4.300 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ dông tổ chức hồi cuối tháng 6/2023, doanh nghiệp đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng tới 50% so với năm 2022. Với kế hoạch sản xuất kinh doanh này, Tập đoàn Đèo Cả đặt kế hoạch chi trả cổ tức tối đa 80% lợi nhuận sau thuế.

Hiện HHV là công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Đèo Cả, đã chuyển sàn niêm yết trên HOSE hồi đầu năm 2022. HHV được biết đến là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP). HHV cũng là doanh nghiệp có kinh nghiệm và uy tín đi đầu trong quản lý khai thác vận hành các công trình hầm, đường cao tốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Bức tranh tài chính đối lập của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) và Tập đoàn Đèo Cả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO