Bình Thuận xem xét thu hồi hơn 1.500ha đất thực hiện 50 dự án vào năm 2023

Minh Tâm | 13:57 17/11/2022

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, địa phương đang xem xét thu hồi hơn 1.500 ha đất làm 50 dự án trong năm 2023.

Bình Thuận xem xét thu hồi hơn 1.500ha đất thực hiện 50 dự án vào năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả tổng hợp danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2023 cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung đề xuất của cấp huyện và kết quả tổng hợp, đối với danh mục chuyển mục đích sử dụng đất sau 03 năm chưa thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hủy bỏ đối với 06 dự án do không có khả năng thực hiện. Đồng thời, cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 36 dự án để tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai vì các dự án này Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện đã kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã bố trí được kinh phí thực hiện.

Đối với danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau 03 năm chưa thực hiện, đề xuất hủy bỏ đối với 12 dự án do không có vốn, không có khả năng thực hiện; cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 99 dự án.

Riêng danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh thống nhất danh mục có 17 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có 12 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 22,88 ha và 05 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích 15,27 ha để thực hiện năm 2023.

Về danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2023, thống nhất danh mục có 50 dự án với diện tích là 1.519 ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp chiều ngày 10/11. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với các sở ngành liên quan sớm hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Bình Thuận xem xét thu hồi hơn 1.500ha đất thực hiện 50 dự án vào năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO