Angimex lần đầu dùng Quỹ Đầu tư sau 10 năm

Lâm Tùng | 10:29 08/12/2023

Quỹ Đầu tư phát triển của Angimex hầu như không được sử dụng suốt hơn 10 năm. Sau khoản lỗ khổng lồ năm 2022, Angimex mới bắt đầu sử dụng nguồn quỹ này.

Angimex lần đầu dùng Quỹ Đầu tư sau 10 năm
Angimex đang khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo bằng việc tăng vốn cổ phần.

Nội dung chính:

  • Angimex đang khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo bằng việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển nhằm tăng vốn cổ phần.
  • Quỹ đầu tư và phát triển của Angimex có giá trị 120 tỷ đồng, không thay đổi từ năm 2017 đến nay và hầu như không được sử dụng từ 10 năm trước. 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - HoSE: AGM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bản chất là dùng số dư Quỹ Đầu tư và phát triển chuyển sang Vốn điều lệ. Phương án này nằm trong nhóm các giải pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu AGM bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ. 

Việc phát hành cổ phiếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu không mang về nguồn tiền cho doanh nghiệp. Tức để khắc phục tình trạng lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp, Angimex buộc phải dùng nguồn vốn chủ sở thông quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác.

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu giúp Vốn điều lệ công ty vượt khoản lỗ lũy kế, là điều kiện để cổ phiếu thoát khỏi tình trạng bị cảnh báo. 

Tính đến hết quý III/2023, quỹ đầu tư phát triển của Angimex có 120 tỷ đồng, quỹ khác đạt giá trị 5 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty là 182 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty lỗ lũy kế tới 122 tỷ đồng. 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Angimex sẽ phát hành 12,55 triệu cổ phiếu từ Vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên mức 307 tỷ đồng. Nếu phương án này được Ủy ban Chứng khoán thông qua, Vốn điều lệ của Angimex sẽ vượt xa khoản lỗ lũy kế tính đến cuối quý III/2023 của công ty. 

Quỹ Đầu tư và phát triển của Angimex hầu như không được sử dụng suốt hơn 10 năm. Công ty cũng trích quỹ hàng năm từ nguồn lợi nhuận sau thuế, nhưng đến năm 2017, việc trích Quỹ đã dừng lại. Quỹ vì vậy giữ nguyên giá trị 120 tỷ đồng từ năm 2017 đến nay. Trong khi đó, công ty vẫn đều đặn trả cổ tức trong giai đoạn 2013-2020 (trừ năm 2017) với số tiền 9-36 tỷ đồng. 

Quỹ đầu tư phát triển là quỹ được hình thành từ khoản tiền trích ra từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Các tổ chức lập Quỹ đầu tư phát triển với mục đích mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới, thay thế máy móc thiết bị, cơ sở vật chất và áp dụng thêm nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy lợi nhuận.

Angimex hoạt động trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp với ngành hàng chủ lực là lúa, gạo. Công ty cổ phần hóa từ năm 2008. 

Việc không sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển cho thấy công ty hầu như đã không đầu tư mở rộng hoạt động trong suốt nhiều năm. 

Năm 2022, Angimex thua lỗ lớn tới 233 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là doanh thu hợp nhất giảm song các chi phí tăng cao. Điển hình là chi phí lãi vay tăng từ 21 tỷ đồng lên 94 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phát sinh thêm khoản đầu tư tài chính với giá trị 38 tỷ đồng, lỗ chênh lệnh tỷ giá 28 tỷ đồng trong khi năm 2021 là 4 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2023, công ty tiếp tục thua lỗ 58 tỷ đồng và mới chỉ có lãi trở lại từ quý III năm nay.

Từ năm 2013 đến 2021, Angimex vẫn có lợi nhuận dù không tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên từ 2022 đến hết quý III năm 2023, tình hình kinh doanh đi xuống, công ty lỗ 56 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. 


(0) Bình luận
Angimex lần đầu dùng Quỹ Đầu tư sau 10 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO