Sonadezi Châu Đức (SZC): Chi phí tài chính "ăn mòn" lợi nhuận trong quý 4/2022

Nhật Đức | 23:02 10/02/2023

Doanh thu quý 4/2022 của SZC đạt 195,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 44,8% còn 37,6 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí tài chính tăng đột biến.

Sonadezi Châu Đức (SZC): Chi phí tài chính "ăn mòn" lợi nhuận trong quý 4/2022
Khu công nghiệp nằm trên địa bàn huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu của SZC

Trong quý 4/2022, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 195,7 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 37,6 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận gộp giảm 28,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,9 tỷ đồng về 67,7 tỷ đồng khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 64% về còn 34,6%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của SZC tăng 31,1% so với cùng kỳ, mức tăng tương ứng 1,37 tỷ đồng lên 5,77 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng đột biến 388,8% lên 10,46 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 8,32 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5%, tương ứng tăng thêm 0,79 tỷ đồng lên 16,45 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Qua số liệu có thể thấy, nguyên nhân khiến lợi nhuận trong kỳ kinh doanh giảm 44,8% mặc dù doanh thu tăng 32,5% do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí tài chính tăng đột biến.

Tổng kết năm 2022, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 858,9 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 197,4 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Sonadezi Châu Đức đặt mục tiêu doanh thu 774,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, SZC đã hoàn thành 110% kế hoạch doanh thu và 107,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về tài sản của Sonadezi Châu Đức, tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty tăng 12,8% so với đầu năm lên 6.335 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.699,3 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.343,1 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 1.123,2 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 668,9 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Biến động lớn trong cơ cấu tài sản của SZC trong năm là hàng tồn kho khi tăng đến 202,5 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.336,5 tỷ đồng lên 1.343,1 tỷ đồng, lượng hàng tồn kho thời điểm đầu năm có giá trị 6,6 tỷ đồng. Tiếp đến, bất động sản đầu tư trong năm cũng tăng 26,3 lần so với đầu năm lên 1.123,2 tỷ đồng, mức tăng tương ứng 1.082 tỷ đồng. Ngược lại, khoản mục tài sản dở dang dài hạn bất ngờ giảm 44,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.156,2 tỷ đồng về 2.699,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 19,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 435,6 tỷ đồng lên 2.635,2 tỷ đồng và chiếm 41,6% tổng nguồn vốn. Với khối lượng nợ lớn trong môi trường lãi suất cao hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận ròng của SZC trong thời gian vừa qua. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/2, cổ phiếu SZC tăng nhẹ 0,5% lên 28.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trong ngày đạt 588.700 cổ phiếu.


(0) Bình luận
Sonadezi Châu Đức (SZC): Chi phí tài chính "ăn mòn" lợi nhuận trong quý 4/2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO