Lợi nhuận quý III của Công ty cổ phần Fecon thuộc hệ sinh thái ông chủ Phạm Việt Khoa giảm mạnh?

Đức Trí - Thanh Bút | 10:22 09/11/2023

Công ty cổ phần Fecon vừa có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán giải trình về việc lợi nhuận BCTC quý III 2023 giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty mẹ lỗ 9,83 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III của Công ty cổ phần Fecon thuộc hệ sinh thái ông chủ Phạm Việt Khoa giảm mạnh?
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty cổ phần Fecon lỗ 9,83 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Fecon cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty mẹ lỗ 9,83 tỷ đồng chủ yếu do: Lợi nhuận gộp của Công ty mẹ giảm 12,84 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 26,89%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong Quý III/2023 biên lợi nhuận gộp của các dự án bị suy giảm so với cùng kỳ xuất phát từ tiến độ thi công các dự án lớn bị kéo dài dẫn đến giá vốn hàng bán tăng cao. Vì vậy, dù doanh thu có tăng trưởng nhẹ 2,19% nhưng lợi nhuận gộp vẫn bị giảm so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty mẹ tăng 6,28 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng 24,14% nguyên nhân chủ yếu là do chỉ phi lãi vay tăng 6,30 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 25,03% do ảnh hưởng của đợt tăng lãi suất từ cuối năm 2022.

Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 3,99 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 328,39% song cũng bù đắp không đáng kể so với chi phí lãi vay tăng trong kỳ dẫn đến làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

Lợi nhuận sau thuế TNDN của hợp nhất giảm 536,26 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 71,55%, nguyên nhân chủ yếu là do: Doanh thu thuần của hợp nhất trong kỳ giảm 116,62 tỷ đồng tương ứng mức giảm 17,56% so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 21,73 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 21,38%.

Nguyên nhân trong Quý III 2023 tình hình thị trường xây dựng diễn biến không thuận lợi, tiến độ triển khai một số dự án lớn bị chậm hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu nên tiến độ chào thầu cũng bị ảnh hưởng, việc kỷ kết hợp đồng bị kéo dài dẫn đến sản lượng thi công đạt thấp.

Trước đó, Công ty cổ phần Fecon đã có Nghị quyết HĐQT phê duyệt thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền dự kiến sang quý I/2024.

HĐQT Fecon vừa ban hành Nghị quyết số 48/2023 ngày 24/10/2023 phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền trong quý I/2024.

cover(1).jpg
Fecon lùi thời hạn thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền trong quý I/2024

Lý giải nguyên nhân lùi thời hạn, Fecon cho biết, trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối thu chi của Công ty gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thị trường xây dựng chung không thuận lợi.

Đầu năm 2023, tiến độ triển khai một số dự án lớn bị chậm hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu nên tiến độ chào thầu cũng bị ảnh hưởng, việc ký kết hợp đồng bị kéo dài dẫn đến sản lượng thi công đạt thấp. Điều này ảnh hưởng đến dòng tiền dự kiến thu hồi trong các tháng cuối năm của Công ty.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng cao do ảnh hưởng của các đợt tăng lãi suất cuối năm 2022 ảnh hưởng đến cân đối dòng tiền của của công.

Fecon cho biết, cơ quan chức năng tiến hành siết chặt, kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng nên dòng tiền từ các hoạt động này cũng khó khăn hơn.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Fecon đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ tối đa 5%/năm 2022, tức mỗi một cổ đông nhận được 500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 157,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Fecon dự kiến chi hơn 78,7 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông năm 2022.

Ngày 13/9/2023, Fecon đã chi 25 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn mã trái phiếu FCNH2223001 loại trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng kỳ hạn 18 tháng, ngày phát hành là 13/6/2022 và ngày đáo hạn là 13/12/2023. Khối lượng phát hành là 150 tỷ đồng, khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 75 tỷ đồng. Khối lượng còn lại sau khi mua lại theo mệnh giá là 50 tỷ đồng.


(0) Bình luận
Lợi nhuận quý III của Công ty cổ phần Fecon thuộc hệ sinh thái ông chủ Phạm Việt Khoa giảm mạnh?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO