GDP(PPP) Việt Nam vượt bao nhiêu tỷ USD mới xếp trên Malaysia, Philippines?

Minh Tiến | 10:15 10/01/2023

Năm 1989, GDP(PPP) của Việt Nam đạt 55,68 tỷ USD, thấp hơn GDP(PPP) của Malaysia (79,38 tỷ USD) và Philippines (117,61 tỷ USD).

GDP(PPP) Việt Nam vượt bao nhiêu tỷ USD mới xếp trên Malaysia, Philippines?

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giai đoạn 1989-2016, GDP(PPP) của Việt Nam liên tục thấp hơn Malaysia và Philippines. Năm 2016, GDP(PPP) của Malaysia đạt khoảng 783,87 tỷ USD; Philippines đạt khoảng 798,6 tỷ USD, còn Việt Nam đạt khoảng 770,87 tỷ USD.

Tuy nhiên, đến năm 2017, GDP(PPP) của Việt Nam đã vượt qua Malaysia. Năm 2017, GDP(PPP) của Việt Nam đạt khoảng 851,06 tỷ USD, còn Malaysia đạt khoảng 829,3 tỷ USD. Theo đó, GDP(PPP) của Việt Nam vượt 850 tỷ USD mới xếp trên Malaysia.

Đến năm 2018, GDP(PPP) của Việt Nam đã vượt thêm Philippines. Năm 2018, GDP(PPP) của Việt Nam đạt khoảng 934,11 tỷ USD, còn của Philippines đạt khoảng 929,96 tỷ USD và Malaysia đạt khoảng 890,23 tỷ USD. Theo đó, GDP(PPP) của Việt Nam vượt 930 tỷ USD mới xếp trên Philippines.

1001-1-.png

GDP (PPP) của Việt Nam, Malaysia và Philippines giai đoạn 1986-2021 và dự báo năm 2022 theo IMF. Nguồn: IMF.

Giai đoạn 2018-2021, GDP(PPP) của Việt Nam luôn xếp trên Malaysia và Philippines. Năm 2021, GDP(PPP) của Việt Nam đạt khoảng 1.134,02 tỷ USD; GDP(PPP) của Malaysia đạt 1.096,51 tỷ USD và GDP(PPP) của Philippines đạt khoảng 1.154,88 tỷ USD.

Xét trong các nước thuộc khu vực ASEAN-6, GDP(PPP) của Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt trong giai đoạn 1986-2021.

Năm 1986, GDP (PPP) Việt Nam đạt khoảng 55,68 tỷ USD, xếp thứ 6/6 trong khối ASEAN-6. Từ năm 1986-2021, GDP(PPP) đã vượt qua Singapore, Malaysia, Philippines.

Năm 2021, Indonesia có quy mô GDP(PPP) dẫn đầu các nước trong khối ASEAN-6, đạt 3.566 tỷ USD. Cùng với đó, Thái Lan và Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với GDP(PPP) đạt 1480 tỷ USD và 1.134,02 tỷ USD.

1001-2-.png

GDP(PPP) các nước trong khối ASEAN-6 giai đoạn 1986-2021 và dự báo năm 2022 theo IMF. Nguồn: IMF.

Năm 2022, Indonesia được dự báo có quy mô GDP (PPP) dẫn đầu các nước trong khối ASEAN-6, đạt khoảng 4.023 tỷ USD. Cùng với đó, Thái Lan và Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với dự báo GDP (PPP) đạt khoảng 1.479 tỷ USD và 1.300 tỷ USD.

Philippines, Malaysia, Singapore được IMF dự báo có quy mô GDP (PPP) đạt lần lượt là 1.155 tỷ USD, 1.096 tỷ USD, 701 tỷ USD vào năm 2022.


(0) Bình luận
GDP(PPP) Việt Nam vượt bao nhiêu tỷ USD mới xếp trên Malaysia, Philippines?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO