Cùng hỏi có 5 tỷ đồng thì nên mua nhà đất hay nhà chung cư, ChatGPT và chatbot AI của Việt Nam trả lời khác nhau ra sao?

Anh Tuấn | 13:37 05/06/2023

Khi được hỏi có 5 tỷ đồng thì nên mua nhà đất hay nhà chung cư, Cốc Cốc AI trả lời nếu muốn đầu tư thì mua nhà đất có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Trong khi đó, ChatGPT cho biết, nếu muốn sử dụng để ở cùng gia đình thì nên mua nhà đất còn nếu để cho thuê, đầu tư hoặc sống một mình, thì nên mua chung cư.

Cùng hỏi có 5 tỷ đồng thì nên mua nhà đất hay nhà chung cư, ChatGPT và chatbot AI của Việt Nam trả lời khác nhau ra sao?

Khi được hỏi có 5 tỷ đồng thì nên mua nhà đất hay nhà chung cư, Cốc Cốc AI đã phân tích cho người dùng theo mục đích sử dụng và vị trí của tài sản.

Theo đó, Cốc Cốc AI viết: “Tôi nghĩ rằng việc mua nhà đất hay nhà chung cư phụ thuộc vào mục đích sử dụng và vị trí của tài sản. Nếu bạn muốn sử dụng để ở thì có thể mua nhà chung cư hoặc nhà đất tùy vào sở thích và nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đầu tư thì mua nhà đất có thể mang lại lợi nhuận cao hơn trong tương lai”.

Ngoài ra, chatbot này còn cho biết thêm “Việc mua nhà đất và nhà chung cư có những ưu và nhược điểm riêng. Mua nhà đất thường có giá trị tăng cao hơn theo thời gian, đặc biệt là ở những vị trí đắc địa.

Tuy nhiên, việc mua nhà đất cũng đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn so với mua nhà chung cư. Mua nhà chung cư thì giá thành thấp hơn, tiện ích và dịch vụ xung quanh cũng đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, giá trị của nhà chung cư thường không tăng cao như nhà đất và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như chính sách của chủ đầu tư hay tình trạng kinh tế”.