Bộ trưởng Nội vụ: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 30%

PV | 16:42 20/06/2024

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cấp có thẩm quyền thống nhất tăng lương cơ sở lên 30% khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 Trung ương khóa 12.

Bộ trưởng Nội vụ: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 30%
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày 20/6, chia sẻ với báo chí về công tác chuẩn bị thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 Trung ương khóa 12 từ ngày 1/7/2024, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cấp có thẩm quyền thống nhất tăng lương cơ sở lên 30%.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 Trung ương khóa 12 là vấn đề hết sức hệ trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong khu vực công mà còn liên quan đến hơn 50 triệu người đang hưởng các chính sách gắn với mức lương cơ sở.

Vì vậy, cần phải nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện để đảm bảo lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã làm việc rất quyết liệt, công phu, thận trọng, chắc chắn, đồng bộ và xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, mọi mặt về triển khai cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW và các Nghị quyết của Đảng liên quan; đã tổ chức 21 cuộc họp thảo luận sâu sắc về các nội dung cải cách tiền lương để đưa ra phương án tối ưu nhất, khả thi và hiệu quả cao nhất.

Từ đó, phải bảo đảm tương quan cân đối, hài hòa công bằng, bình đẳng giữa các đối tượng hưởng lương và trợ cấp; bảo đảm các chính sách an sinh xã hội cho Nhân dân trong quá trình phát triển.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định những nội dung trong các Nghị quyết của Trung ương đã rõ, đủ điều kiện thực hiện thì triển khai ngay; những vấn đề còn khó khăn, bất cập thì tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dần, không cầu toàn, không nóng vội, nhằm tạo được đồng thuận xã hội, tránh xáo trộn lớn, phức tạp tình hình.

Đồng thời, cải thiện đời sống người hưởng lương và các đối tượng hưởng chính sách phụ cấp, trợ cấp, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

“Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 19/6/2024, Chính phủ báo cáo Quốc hội một số giải pháp thực hiện điều chỉnh tăng tiền lương, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo “lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, chắc chắn; bảo đảm khả thi, hiệu quả, khả năng chi trả của ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Đối với chính sách tiền lương khu vực công, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết xuất phát từ điều kiện thực tế, Chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương để Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể là từ ngày 1/7, chúng ta đồng bộ thực hiện tăng 30% mức lương cơ sở sở (từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng) cho tất cả các đối tượng hưởng lương và đối tượng hưởng các chính sách gắn với lương cơ sở từ ngân sách nhà nước.

“Mặc dù chúng ta chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm và chức danh, chức vụ lãnh đạo nhưng đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 27 tăng lương cho cán bộ, công chức (đến năm 2025 lương thấp nhất trong khu vực công cao hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiêp); nội dung điều chỉnh mức lương cơ sở của khu vực công (khi chưa thực hiện bảng lương mới) cũng là nội dung của cải cách tiền lương nêu tại Nghị quyết 27, mức tăng này cũng tương ứng với mức tăng khi thực hiện cải cách tiền lương”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, theo tính toán của Bộ Tài chính khi thực hiện đủ các nội dung cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết số 27 thì mức tăng tổng quỹ lương (không bao gồm tiền thưởng) của cán bộ, công chức, viên chức là 30,6%.

Ngoài ra, trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành đồng thời giao nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành (đặc biệt là phụ cấp theo nghề) mà trong quá trình thực hiện vừa qua có phát sinh bất hợp lý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Bộ trưởng Nội vụ: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 30%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO