Bộ KH&CN: Đã có quy định về thẩm định, định giá công nghệ

Lê Sáng | 16:46 02/04/2024

Trả lời kiến nghị cử tri đề nghị nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về thẩm định, định giá công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết pháp luật hiện hành đã có các quy định về thẩm định công nghệ.

Bộ KH&CN: Đã có quy định về thẩm định, định giá công nghệ
Theo Bộ KH&CN hiện nay đã có quy định về thẩm định, định giá công nghệ. Ảnh minh họa

Mới đây, cử tri thành phố Hải Phòng đã có kiến nghị nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể cho việc thực hiện dịch vụ thẩm định công nghệ, định giá công nghệ; thể chế hóa công tác thẩm định, định giá làm cơ sở để thực hiện thẩm định cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt là phục vụ các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trả lời về nội dung trên, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, pháp luật hiện hành về KHCN, chuyển giao công nghệ đã có các quy định về thẩm định công nghệ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung trên là công việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phải hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định của tổ chức, cá nhân và thẩm định giá công nghệ (thay cho thuật ngữ "Định giá công nghệ" để phù hợp với quy định của pháp luật về giá).

Cũng theo Bộ KHCN, hiện đã có quy định pháp luật cụ thể đối với nhiệm vụ KHCN và hoạt động thẩm định giá công nghệ là một loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ và được quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật Chuyển giao công nghệ.

Cụ thể, Luật Chuyển giao công nghệ đã có các điều quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ (bao hàm cả dịch vụ thẩm định giá công nghệ).

Đồng thời, Luật Chuyển giao công nghệ quy định tổ chức thực hiện hoạt động thẩm định giá công nghệ là tổ chức KHCN hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá công nghệ và giao Chính phủ quy định điều kiện đặc thù về nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với tổ chức thực hiện hoạt động thẩm định giá công nghệ (được quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP).

Hành lang pháp lý cho các tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ thẩm định giá theo các quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn luật; Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20.2.2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 7.1.2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá tài sản vô hình.

Cũng theo Bộ KH&CN, hiện nay, Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình để thay thế Thông tư số 06/2014/TT-BTC.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Bộ KH&CN: Đã có quy định về thẩm định, định giá công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO