5 tháng đầu năm 2023 giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 20% kế hoạch

PV | 09:20 03/06/2023

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư công tính đến hết ngày 31/5/2023. Theo đó, tổng kế hoạch là 796.358,6 tỷ đồng; lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 113.536,5 tỷ đồng, đạt 14,26% kế hoạch. Ước thanh toán 162.780,8 tỷ đồng, đạt 20,44% kế hoạch.

5 tháng đầu năm 2023 giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 20% kế hoạch
Chính phủ tiếp tục đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: Int)

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là 809.245,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 776.291,34 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng). Trong đó: Kế hoạch vốn đã giao là 796.358,6 tỷ đồng (vốn trong nước là 764.429,1 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 31.929,4 tỷ đồng); kế hoạch vốn chưa giao là 12.887,2 tỷ đồng.

Cụ thể, kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 41.024,3 tỷ đồng, vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là 768.221,5 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 707.044,2 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW chưa được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 12.887,2 tỷ đồng. Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2023 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 48.290,1 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 5/2023, về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023, theo đó, tổng kế hoạch là 796.358,6 tỷ đồng, bao gồm: kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2023 là 41.024,3 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2023 là 755.334,3 tỷ đồng.

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 113.536,5 tỷ đồng, đạt 14,26% kế hoạch.

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 162.780,8 tỷ đồng, đạt 20,44% kế hoạch.

Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023: Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 3.009,8 tỷ đồng, đạt 7,34% kế hoạch (41.024,3 tỷ đồng).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 5.685,4 tỷ đồng, đạt 13,86% kế hoạch.

Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2023: Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 110.526,7 tỷ đồng, đạt 14,63% kế hoạch (755.334,3 tỷ đồng) và đạt 15,63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng), trong khi đó cùng kỳ năm 2022 chỉ đạt 15,12% kế hoạch và đạt 16,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 157.095,4 tỷ đồng, đạt 20,80% kế hoạch (đạt 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), trong khi đó cùng kỳ năm 2022 đạt 20,67% kế hoạch và đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, trả lời về vấn đề đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, từ đầu năm 2022 đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt chỉ đạo và đã ban hành 16 nghị quyết, 6 công điện, 2 chỉ thị, tổ chức 4 hội nghị trực tuyến và duy trì 5 tổ công tác liên tục của Chính phủ và các bộ trưởng để đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Các thành viên Chính phủ cũng trực tiếp làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 7 công điện, 6 văn bản đôn đốc hướng dẫn và trực tiếp làm việc với rất nhiều địa phương để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn. Nhờ đó, tỉ lệ giải ngân của các năm gần đây đã có tiến bộ, đạt nhiều kết quả rất tích cực.

Về các giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ đã nhận diện những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt, giải phóng mặt bằng chậm, thời gian điều chỉnh dự án lâu, điều chỉnh nhiều lần; năng lực của ban quản lý dự án, năng lực nhà thầu, cũng như trách nhiệm và sự vào cuộc của người đứng đầu còn hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp lớn như: Cần tiếp rà soát lại quy định pháp luật, trong đó có Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn, khâu nào có thể đẩy nhanh và rút ngắn sẽ kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác; đẩy nhanh tiến độ công việc liên quan đến kiểm đếm, giải phóng mặt bằng; kịp thời rà soát, điều chuyển vốn dự án triển khai chậm sang dự án triển khai nhanh; điều chuyển cán bộ có tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn các đại biểu Quốc hội tăng cường công tác giám sát tại địa phương mình, ngành mình, giúp cho công tác giải ngân đầu tư công đạt hiệu quả, kết quả cao hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
5 tháng đầu năm 2023 giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 20% kế hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO