PEC tiếp tục bị đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ năm thứ 4 liên tiếp

Mạnh Đại | 12:42 16/06/2024

Vừa qua, đơn vị kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 của PEC. Đây là năm thứ 4 liên tiếp công ty này bị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ.

PEC tiếp tục bị đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ năm thứ 4 liên tiếp

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Nhân Việt vừa tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC; UPCoM: PEC).

Cụ thể, trong BCTC kiểm toán 2023, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ như sau: “Chúng tôi không tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của công ty tại thời điểm 31/12/2023. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu về giá trị của khoản mục hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2023 với số tiền là 60,77 tỷ đồng cũng như ảnh hưởng của khoản mục này đến các chỉ tiêu được trình bày trong Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoán nợ phải thu, phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 bao gồm: phải thu ngắn hạn khách hàng 14,09 tỷ; trả trước cho người bán ngắn hạn 7,01 tỷ; phải trả người bán ngắn hạn 12,4 tỷ, người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,3 tỷ; phải trả người bán dài hạn 3,85 tỷ; người mua trả tiền trước dài hạn 911,69 triệu đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế chúng tôi không thể khẳng định được tính hiện hữu, đầy đủ của các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được xác nhận nêu trên. Do đó, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023”.

Giải trình ý kiến trên, tại văn bản số 606/CV-PEC ngày 6/6/2024, PEC cho biết, do các khoản công nợ phải thu đã quá hạn của một số đơn vị đang thanh toán chậm nên Công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ. Công ty đang tích cực đàm phán với Khách hàng để các bên đều chấp nhận và thanh toán sớm thu hồi công nợ cho Công ty.

Đồng thời, một số khoản công nợ phải trả nhà cung cấp đã lâu không giao dịch và không gửi hồ sơ thanh toán. Nhà cung cấp có yêu cầu tính lãi thanh toán trả chậm nhưng đơn vị chưa chấp nhận nên mọi đối chiếu công nợ liên quan chưa ký xác nhận. Công ty đang tiến hành liên hệ với các nhà cung cấp để hoàn trả, những nhà cung cấp yêu cầu tính lãi công ty sẽ thương lượng để các bên chấp nhận.

Trước đó, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Nhân Việt cũng có ý kiến ngoại trừ: “Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 bao gồm: phải thu ngắn hạn khách hàng 15,8 tỷ đồng, trả trước người bán ngắn hạn 8 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn 18,3 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 4,1 tỷ đồng, phải trả người bán dài hạn 4.5 tỷ đồng, người mua trả tiền trước dài hạn 2,2 tỷ đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, chúng tôi không thể khẳng định được tính hiện hữu, đầy đủ của các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được xác nhận nêu trên. Do đó, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng (nếu có) đối với BCTC của Công ty năm 2022”.

pec.png
Nguồn: BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của PEC

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, PEC ghi nhận doanh thu thuần đạt 8 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm trước. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp là 3,5 tỷ đồng, con số này ở năm trước là lỗ gần 21 tỷ đồng.

Kết quả, PEC ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 237 tỷ đồng trong năm 2023, con số này ở năm 2022 là lỗ gần 48,4 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến cuối năm 2023, PEC đã có năm thứ 4 báo lỗ liên tiếp, nâng tổng khoản lỗ sau thuế lũy kế lên hơn 48 tỷ đồng, cao gấp gấp 5,2 lần so với số vốn chủ sở hữu. Trong đó, năm 2023, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế gần 237 triệu đồng. Năm 2022 báo lỗ 48,4 tỷ đồng, năm 2021 báo lỗ 247 triệu đồng và năm 2020 báo lỗ gần 6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PEC bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 18/5/2024 do báo cáo tài chính hợp nhất có ý kiến kiểm toán ngoại trừ 03 năm liên tiếp trở lên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
PEC tiếp tục bị đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ năm thứ 4 liên tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO