Khánh Hòa: Doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính, vẫn được thực hiện dự án điện mặt trời

Mạnh Đại | 11:27 29/12/2023

Có 03 dự án không có trong quy hoạch nguồn điện được Bộ Công Thương phê duyệt, không đủ năng lực tài chính… nhưng vẫn được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thực hiện dự án điện mặt trời.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính, vẫn được thực hiện dự án điện mặt trời
Nhà máy Điện mặt trời Sông Giang có diện tích sử dụng đất khoảng 60ha, nằm tại xã Cam Thịnh Đông và Cam Thịnh Tây (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), công suất thiết kế 50MWp với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vưa ra thông báo công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo thông báo Kết luận thanh tra tại tỉnh Khánh Hòa (Phụ lục số 08), UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 03 Quyết định chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời (Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2016; số 1998/QĐ- UBND ngày 12/7/2016; số 652/QĐ-UBND ngày 10/03/2017) khi các dự án này không có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa được Bộ Công Thương phê duyệt là không đúng quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13.

Tại dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn 30 MW, cơ quan chức năng thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thẩm định hồ sơ năng lực nhà đầu tư không đúng quy định đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn 30 MW. Chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn 30 MW không đảm bảo năng lực tài chính và hồ sơ dự án không đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

Đồng thời Chủ đầu tư dự án không đủ năng lực tài chính để được thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013 nhưng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương đầu tư.

Tại dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang, Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đánh giá năng lực tài chính, đánh giá vốn chủ sở hữu Công ty cổ phần Điện mặt trời Sông Giang là doanh nghiệp mới thành lập nên chưa có báo cáo tài chính nhưng có số dư tiền gửi tại Ngân hàng ở thời điểm 09/01/2018 là 122,436 tỷ đồng (khoảng 6% so với tổng mức đầu tư dự án), không đủ vốn của chủ sở hữu theo quy định, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn trình UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Quang điện mặt trời 60 MW là không đúng Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương.

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Quang điện mặt trời 60 MW (tại Quyết định phê duyệt quy hoạch của Bộ Công Thương gọi là Nhà máy điện mặt trời Sông Giang), vượt khoảng 27 MW so với công suất được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4829/QĐ-BCT ngày 27/12/2017 bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 là thực hiện không đúng khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực số 24/2012/QH13.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra một loạt các sai phạm về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa và việc cho thuê đất đối với một số dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện các biện pháp xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Khánh Hòa: Doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính, vẫn được thực hiện dự án điện mặt trời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO