HOSE nhắc nhở VOSCO vì chậm công bố thông tin gần 1 năm

08:33 04/03/2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin tại CTCP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, mã VOS - sàn HOSE).

HOSE nhắc nhở VOSCO vì chậm công bố thông tin gần 1 năm
VOSCO bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin gần 1 năm
 • Vosco "quên" báo cáo thông qua Nghị quyết gần 1 năm
 • Ngày 27/3/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhận được công văn ngày 27/2/2024 của Công ty Vosco thực hiện công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 8/3/2023 phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 • Căn cứ quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, Công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi quyết định về mức cổ tức, quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm…”.
 • Như vậy, căn cứ quy định pháp luật, Công ty Vosco chưa thực hiện công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đúng thời gian quy định.
 • “Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở Công ty Vosco nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông”, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhấn mạnh.
 • Vosco giải trình gì?
 • Công ty Vosco cho biết, ngày 8/3/2023, Công ty ban hành Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT, trong đó có nội dung về việc xem xét dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 • Đây là các nội dung dự thảo để trình xin ý kiến của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, cổ đông lớn giữ 51% vốn điều lệ phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 • Vì vậy, Công ty Vosco cho rằng, nội dung Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT chưa được phê duyệt nên Công ty không công bố thông tin, đồng thời cũng đã thực hiện công bố bổ sung Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT vào ngày 27/2/2024.
 • Dòng tiền của Vosco như thế nào?
 • Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 909,86 tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 104,56 tỷ đồng, tăng 475,8% so với cùng kỳ.
 • Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 14,5%, về 5,7%.
 • Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 42,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 38,1 tỷ đồng, về 51,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 40,8%, tương ứng giảm 10,07 tỷ đồng, về 14,61 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,8%, tương ứng giảm 9,4 tỷ đồng, về 8,06 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 37,6%, tương ứng giảm 22,04 tỷ đồng, về 36,65 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 113,51 lần, tương ứng tăng thêm 115,78 tỷ đồng, lên 116,8 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 1,02 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
 • Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi giảm 49,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,66 tỷ đồng, về 6,84 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 13,5 tỷ đồng).
 • Như vậy, lợi nhuận cốt lõi vẫn lao dốc, Công ty ghi nhận lãi đột biến do ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến. Bản chất chính ở đây nhờ do thành lý và bán các tàu cũ nên tạo lên mức lãi đột biến.
6_w-1.jpg
Lãi từ thanh lý tàu và tái cơ cấu giúp lợi nhuận Vosco tăng đột biến
 • Vosco nêu: trong quý IV, Công ty có lãi từ tái cơ cấu là 84 tỷ đồng và lãi từ bán tàu Neptune Star gần 60 tỷ đồng nên ghi nhận lợi nhuận khác đột biến. Luỹ kế trong năm 2023, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 3.187,47 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 155,37 tỷ đồng, giảm 68,2% so với cùng kỳ. Như vậy, mặc dù lãi đột biến trong quý cuối năm 2023 nhưng lợi nhuận cả năm vẫn lao dốc.
 • Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Vosco tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37 tỷ đồng, lên 2.715,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 946,1 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 825,4 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 515,4 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản …
Bài liên quan

(0) Bình luận
HOSE nhắc nhở VOSCO vì chậm công bố thông tin gần 1 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO