Sửa đổi Luật Đất đai

Luật Đất đai sửa đổi cần tránh xung đột với Luật Đấu thầu sửa đổi
Luật đất đai sửa đổi cần minh định phạm vi đấu giá, đấu thầu trong việc thực hiện các dự án có sử dụng đất nhằm tránh xung đột với Luật đấu thầu sửa đổi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO