Nguyễn Thị Xuân

Giá bán tăng bao nhiêu so với thị trường thì được coi là bất hợp lý?
Dự thảo Luật Giá quy định: "Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, chính sách của Nhà nước và điều kiện bất thường khác để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý". Nhưng tăng bao nhiêu so với thị trường thì được coi là bất hợp lý dự thảo lại không đề cập.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO